Raporty bieżące

Title Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 14/2020
  0 files      222 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 13/2020
  0 files      158 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 25/2020
  0 files      182 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 12/2020
  0 files      134 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 11/2020
  0 files      99 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 10/2020
  0 files      213 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 18/2020
  0 files      272 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 17/2020
  0 files      180 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 9/2020
  0 files      170 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 16/2020
  0 files      158 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 15/2020
  0 files      136 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 14/2020
  0 files      203 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 12/2020
  0 files      258 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 13/2020
  0 files      138 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 8/2020
  0 files      329 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 11/2020
  0 files      160 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 10/2020
  0 files      178 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 9/2020
  0 files      176 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 8/2020
  0 files      158 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 7/2020
  0 files      118 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 7/2020
  0 files      217 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 5/2020
  0 files      125 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 4/2020
  0 files      285 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 4/2020
  0 files      161 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 3/2020
  0 files      185 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 2/2020
  0 files      206 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 4/2020
  0 files      116 downloads
Pobierz
EBI 1/2020 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
  0 files      60 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 1/2020
  0 files      124 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 1/2020
  0 files      54 downloads
Pobierz
Title Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 23/2019
  0 files      175 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 22/2019
  0 files      133 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 21/2019
  0 files      263 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 20/2019
  0 files      67 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 19/2019
  0 files      151 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 18/2019
  0 files      189 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 17/2019
  0 files      217 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 16/2019
  1 files      133 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 15/2019
  1 files      151 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 14/2019
  0 files      126 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 12/2019
  1 files      148 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 12/2019
  0 files      154 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 11/2019
  0 files      173 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 10/2019
  0 files      152 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 9/2019
  3 files      146 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 11/2019
  3 files      190 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 9/2019
  0 files      147 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 7/2019
  0 files      122 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 8/2019
  0 files      123 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 7/2019
  0 files      202 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 6/2019
  0 files      67 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 6/2019
  1 files      109 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 4/2019
  0 files      122 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 4/2019
  1 files      136 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 3/2019
  3 files      192 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 3/2019
  3 files      186 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 2/2019
  0 files      127 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 2/2019
  0 files      167 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 1/2019
  0 files      123 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 1/2019
  1 files      165 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 29/2018
  1 files      131 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 28/2018
  1 files      116 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 27/2018
  0 files      134 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 26/2018
  0 files      207 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 23/2018
  0 files      119 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 22/2018
  0 files      118 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 17/2018
  0 files      128 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 20/2018
  0 files      324 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 19/2018
  0 files      142 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 17/2018
  0 files      138 downloads
Pobierz
EBI nr 14/2018 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  0 files      58 downloads
Pobierz
ESPI nr 16/2018 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  0 files      70 downloads
Pobierz
EBI 11/2018 – Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu
  6 files      95 downloads
Pobierz
ESPI 15/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      154 downloads
Pobierz
ESPI 14/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 75% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      72 downloads
Pobierz
ESPI 13/2018 – Korekta raportu ESPI nr 10/2018
  2 files      63 downloads
Pobierz
ESPI 12/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      66 downloads
Pobierz
ESPI 11/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      52 downloads
Pobierz
ESPI 10/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      54 downloads
Pobierz
ESPI 9/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      92 downloads
Pobierz
ESPI 8/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      43 downloads
Pobierz
ESPI 7/2018 – Publikacja strategii rozwoju Spółki na lata 2018-2021
  2 files      43 downloads
Pobierz
EBI 10/2018 – Rejestracja zmiany Statutu Spółki
  2 files      127 downloads
Pobierz
EBI 8/2018 – Przydział akcji serii H i informacje podsumowujące subskrypcję
  1 files      53 downloads
Pobierz
ESPI 6/2018 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
  1 files      80 downloads
Pobierz
EBI 7/2018 – Zmiany treści Statutu Spółki
  3 files      73 downloads
Pobierz
EBI 6/2018 – Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
  1 files      57 downloads
Pobierz
EBI 5/2018 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  1 files      104 downloads
Pobierz
EBI 4/2018 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 stycznia 2018 r.
  2 files      82 downloads
Pobierz
EBI 3/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
  1 files      62 downloads
Pobierz
ESPI 4/2018 – Udzielenie kolejnej pożyczki spółce, w której Emitent jest udziałowcem
  1 files      65 downloads
Pobierz
ESPI 3/2018 – Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.
  5 files      72 downloads
Pobierz
EBI 2/2018 – Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.
  5 files      103 downloads
Pobierz
ESPI 2/2018 – Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ
  2 files      65 downloads
Pobierz
ESPI 1/2018 – Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
  3 files      187 downloads
Pobierz
EBI 1/2018 – Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ
  2 files      49 downloads
Pobierz
Title Pobierz
ESPI 21/2017 – Kierunkowe plany rozwoju Spółki
  1 files      57 downloads
Pobierz
ESPI 20/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 stycznia 2018 r. wraz z projektami uchwał
  5 files      57 downloads
Pobierz
EBI 12/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.01.2018 r. wraz z projektami uchwał
  5 files      57 downloads
Pobierz
ESPI 19/2017 – Udzielenie kolejnej pożyczki spółce, w której Emitent jest udziałowcem
  1 files      72 downloads
Pobierz
ESPI 18/2017 – Udzielenie kolejnej pożyczki spółce, w której Emitent jest udziałowcem
  1 files      61 downloads
Pobierz
ESPI 17/2017 – Udzielenie pożyczki spółce, w której Emitent jest udziałowcem
  1 files      62 downloads
Pobierz
EBI 10/2017 – Rejestracja zmiany Statutu Spółki
  2 files      176 downloads
Pobierz
ESPI 16/2017 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
  1 files      53 downloads
Pobierz
EBI 8/2017 – Brak podjęcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 lipca 2017 r.
  2 files      165 downloads
Pobierz
ESPI 13/2017 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
  1 files      56 downloads
Pobierz
ESPI 12/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2017 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      262 downloads
Pobierz
EBI 7/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.07.2017 r. wraz z projektami uchwał
  5 files      318 downloads
Pobierz
EBI 5/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2017 r. wraz z projektami uchwał
  5 files      306 downloads
Pobierz
EBI 6/2017 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2017 r.
  2 files      174 downloads
Pobierz
ESPI 10/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      280 downloads
Pobierz
ESPI 9/2017 – Otrzymanie sprostowania korekty zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  1 files      143 downloads
Pobierz
ESPI 8/2017 – Otrzymanie korekty zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  1 files      171 downloads
Pobierz
ESPI 7/2017 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA o co najmniej 1%
  1 files      190 downloads
Pobierz
ESPI 6/2017 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      168 downloads
Pobierz
ESPI 4/2017 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  1 files      202 downloads
Pobierz
ESPI 5/2017 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      163 downloads
Pobierz
ESPI 3/2017 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 75% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  1 files      106 downloads
Pobierz
ESPI 2/2015 – Rozwiązanie umowy sprzedaży udziałów Spółki zależnej
  1 files      139 downloads
Pobierz
ESPI 2/2015 – Korekta raportu 2/2017 – Rozwiązanie umowy sprzedaży udziałów Spółki zależnej
  1 files      117 downloads
Pobierz
EBI 1/2017 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
  1 files      122 downloads
Pobierz
ESPI 1/2017 – Sprzedaż udziałów Spółki zależnej
  1 files      106 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 21/2016 – Podpisanie umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy z Salwix Sp. z o.o.
  1 files      114 downloads
Pobierz
EBI 20/2016 – Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      135 downloads
Pobierz
EBI 17/2016 – Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
  2 files      151 downloads
Pobierz
EBI 16/2016 – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
  1 files      176 downloads
Pobierz
EBI 15/2016 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 r.
  2 files      149 downloads
Pobierz
EBI 14/2016 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2016 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      279 downloads
Pobierz
ESPI 5/2016 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał
  2 files      237 downloads
Pobierz
EBI 11/2016 – Rejestracja zmiany Statutu Spółki: zmiana siedziby Spółki
  1 files      122 downloads
Pobierz
EBI 8/2016 – Korekta raportu nr 9/2015: zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      121 downloads
Pobierz
EBI 9/2016 – Korekta raportu nr 23/2015: zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      116 downloads
Pobierz
EBI 10/2016 – Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
  1 files      251 downloads
Pobierz
EBI 7/2016 – Korekta raportu nr 9/2015: zawarcie istotnej umowy
  1 files      117 downloads
Pobierz
EBI 4/2016 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 lutego 2016 r.
  2 files      166 downloads
Pobierz
EBI 5/2016 – Informacje o dokonanych zmianach treści Statutu Spółki podjętych na NWZ z dnia 03.02.2016 r.
  3 files      228 downloads
Pobierz
EBI 3/2016 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
  1 files      90 downloads
Pobierz
EBI 2/2016 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.02.2016 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      267 downloads
Pobierz
ESPI 2/2016 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 lutego 2016 r. wraz z projektami uchwał
  2 files      169 downloads
Pobierz
EBI 1/2016 – Brak odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 stycznia 2016
  1 files      123 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 44/2015 – Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.
  3 files      213 downloads
Pobierz
EBI 43/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.01.2016 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      275 downloads
Pobierz
ESPI 16/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 stycznia
  1 files      143 downloads
Pobierz
ESPI 17/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej
  1 files      114 downloads
Pobierz
EBI 41/2015 – Zakończenie projektu objętego dofinansowaniem
  1 files      111 downloads
Pobierz
EBI 42/2015 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii G
  1 files      195 downloads
Pobierz
EBI 40/2015 – Zmiana skróconej nazwy Spółki i oznaczenia w notowaniach akcji
  1 files      186 downloads
Pobierz
ESPI 15/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 75%
  2 files      175 downloads
Pobierz
EBI 39/2015 – Rejestracja zmian Statutu Spółki zmiana firmy i podwyższenie kapitału zakładowego
  2 files      193 downloads
Pobierz
EBI 37/2015 – Zmiana Animatora Rynku
  1 files      128 downloads
Pobierz
EBI 36/2015 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G
  1 files      207 downloads
Pobierz
EBI 35/2015 – Przedterminowy wykup Obligacji serii A
  1 files      176 downloads
Pobierz
EBI 34/2015 – Przydział akcji serii G i informacje podsumowujące subskrypcję
  1 files      139 downloads
Pobierz
EBI 33/2015 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      139 downloads
Pobierz
EBI 31/2015 – Harmonogram emisji akcji serii G z prawem poboru
  1 files      122 downloads
Pobierz
EBI 32/2015 – Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii G Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      124 downloads
Pobierz
EBI 30/2015 – Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu
  8 files      644 downloads
Pobierz
EBI 29/2015 – Powołanie Członka Zarządu Spółki
  1 files      125 downloads
Pobierz
EBI 26/2015 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 sierpnia 2015 r.
  2 files      187 downloads
Pobierz
EBI 27/2015 – Odwołanie i powołanie składu Rady Nadzorczej
  1 files      127 downloads
Pobierz
EBI 28/2015 – Zmiana treści Statutu Spółki
  1 files      191 downloads
Pobierz
EBI 23/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      120 downloads
Pobierz
EBI 24/2015 – Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
  1 files      157 downloads
Pobierz
EBI 22/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. wraz z projektami uchwał
  7 files      436 downloads
Pobierz
ESPI 13/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. wraz z projektami uchwał
  2 files      174 downloads
Pobierz
EBI 21/2015 – Komunikat o rejestracji w KDPW jpp akcji Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      124 downloads
Pobierz
EBI 20/2015 – Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych
  1 files      159 downloads
Pobierz
ESPI 12/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Zarządu
  1 files      163 downloads
Pobierz
ESPI 10/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5%
  2 files      236 downloads
Pobierz
ESPI 11/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o przekroczeniu progu 25%
  2 files      233 downloads
Pobierz
EBI 19/2015 – Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.
  3 files      246 downloads
Pobierz
EBI 18/2015 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 r.
  2 files      179 downloads
Pobierz
ESPI 7/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 33% oraz o zejściu poniżej progu 33%
  2 files      188 downloads
Pobierz
EBI 17/2015 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2015 r.
  4 files      289 downloads
Pobierz
ESPI 6/2015 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2015 r.
  2 files      160 downloads
Pobierz
EBI 16/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2015 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      276 downloads
Pobierz
ESPI 4/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5%
  2 files      182 downloads
Pobierz
ESPI 5/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał
  2 files      195 downloads
Pobierz
EBI 13/2015 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii F
  1 files      135 downloads
Pobierz
EBI 14/2015 – Nabycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      135 downloads
Pobierz
EBI 11/2015 – Wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F
  1 files      125 downloads
Pobierz
EBI 10/2015 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      138 downloads
Pobierz
EBI 9/2015 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      108 downloads
Pobierz
EBI 8/2015 – Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      127 downloads
Pobierz
EBI 7/2015 – Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A
  1 files      121 downloads
Pobierz
EBI 6/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      185 downloads
Pobierz
EBI 5/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      111 downloads
Pobierz
EBI 4/2015 – Nabycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      140 downloads
Pobierz
ESPI 3/2015 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. powyżej 33%
  2 files      177 downloads
Pobierz
ESPI 2/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Zarządu Spółki
  1 files      141 downloads
Pobierz
EBI 2/2015 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      269 downloads
Pobierz
ESPI 1/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej
  1 files      113 downloads
Pobierz
EBI 1/2015 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      126 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 36/2014 – Rozszerzenie strategii inwestycyjnej spółki
  1 files      143 downloads
Pobierz
ESPI 13/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      120 downloads
Pobierz
EBI 35/2014 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
  1 files      115 downloads
Pobierz
ESPI 12/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      173 downloads
Pobierz
EBI 33/2014 – Realizacja istotnej umowy
  1 files      120 downloads
Pobierz
EBI 34/2014 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      123 downloads
Pobierz
ESPI 11/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      166 downloads
Pobierz
EBI 32/2014 – Podsumowanie subskrypcji akcji serii F
  1 files      124 downloads
Pobierz
ESPI 7/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      162 downloads
Pobierz
ESPI 8/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      161 downloads
Pobierz
ESPI 9/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      302 downloads
Pobierz
ESPI 10/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      225 downloads
Pobierz
EBI 31/2014 – Rezygnacja Prezesa Zarządu
  1 files      156 downloads
Pobierz
EBI 30/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      110 downloads
Pobierz
EBI 29/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      126 downloads
Pobierz
EBI 27/2014 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
  1 files      112 downloads
Pobierz
EBI 26/2014 – Realizacja postanowień z listu intencyjnego
  1 files      117 downloads
Pobierz
EBI 25/2014 – Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A
  1 files      154 downloads
Pobierz
EBI 23/2014 – Zawarcie listu intencyjnego
  1 files      124 downloads
Pobierz
EBI 24/2014 – Zawarcie listu intencyjnego
  1 files      106 downloads
Pobierz
ESPI 6/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      125 downloads
Pobierz
EBI 20/2014 – Odwołanie prokurenta
  1 files      108 downloads
Pobierz
EBI 21/2014 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
  1 files      192 downloads
Pobierz
EBI 22/2014 – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  1 files      105 downloads
Pobierz
EBI 19/2014 – Powołanie prokurenta
  2 files      167 downloads
Pobierz
EBI 17/2014 – Tekst jednolity Statutu Spółki CDE S.A.
  2 files      157 downloads
Pobierz
EBI 14/2014 – Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  1 files      137 downloads
Pobierz
EBI 15/2014 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 r.
  2 files      163 downloads
Pobierz
EBI 16/2014 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      151 downloads
Pobierz
EBI 13/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
  5 files      362 downloads
Pobierz
ESPI 3/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
  1 files      113 downloads
Pobierz
ESPI 2/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      134 downloads
Pobierz
EBI 10/2014 – Zakończenie subskrypcji obligacji serii A
  1 files      127 downloads
Pobierz
ESPI 1/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      136 downloads
Pobierz
ESPI 1/2014 – Korekta RB nr 1/2014/KNF – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      113 downloads
Pobierz
EBI 9/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      126 downloads
Pobierz
EBI 8/2014 – Emisja Obligacji serii A
  1 files      129 downloads
Pobierz
EBI 7/2014 – Informacja o przedterminowej spłacie kapitału obcego
  1 files      107 downloads
Pobierz
EBI 6/2014 – Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      115 downloads
Pobierz
EBI 5/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      134 downloads
Pobierz
EBI 4/2014 – Korekta raportu nr 3/2014 – informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      117 downloads
Pobierz
EBI 3/2014 – Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      168 downloads
Pobierz
EBI 1/2014 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
  1 files      106 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 26/2013 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej
  2 files      166 downloads
Pobierz
EBI 25/2013 – Objęcie akcji w ramach umowy inwestycyjnej
  1 files      102 downloads
Pobierz
ESPI 4/2013 – Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach oraz o transakcjach na akcjach Emitenta
  2 files      184 downloads
Pobierz
EBI 23/2013 – Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  1 files      109 downloads
Pobierz
EBI 21/2013 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu
  2 files      139 downloads
Pobierz
EBI 22/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      101 downloads
Pobierz
EBI 20/2013 – Zawarcie umowy o dofinansowanie
  1 files      168 downloads
Pobierz
EBI 19/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      104 downloads
Pobierz
EBI 18/2013 – Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie
  1 files      121 downloads
Pobierz
EBI 13/2013 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2013 r.
  4 files      261 downloads
Pobierz
EBI 14/2013 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      215 downloads
Pobierz
EBI 15/2013 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      205 downloads
Pobierz
EBI 16/2013 – Korekta raportu bieżącego nr 14/2013
  2 files      168 downloads
Pobierz
ESPI 2/2013 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      275 downloads
Pobierz
EBI 10/2013 – Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      109 downloads
Pobierz
EBI 9/2013 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
  1 files      124 downloads
Pobierz
EBI 8/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      130 downloads
Pobierz
EBI 7/2013 – Rejestracja spółki zależnej
  1 files      116 downloads
Pobierz
EBI 6/2013 – Zawarcie umów o ograniczenie zbywalności akcji emitenta
  1 files      171 downloads
Pobierz
EBI 5/2013 – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  1 files      110 downloads
Pobierz
ESPI 1/2013 – Przystąpienie do systemu ESPI
  1 files      160 downloads
Pobierz
EBI 1/2013 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI
  1 files      117 downloads
Pobierz
EBI 2/2013 – Wniosek o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
  1 files      120 downloads
Pobierz