Raporty bieżące

Title Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 29/2018
  1 files      66 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 28/2018
  1 files      57 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 27/2018
  0 files      72 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 26/2018
  0 files      135 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 23/2018
  0 files      52 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 22/2018
  0 files      52 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 17/2018
  0 files      90 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 20/2018
  0 files      257 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 19/2018
  0 files      84 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 17/2018
  0 files      72 downloads
Pobierz
EBI nr 14/2018 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  0 files      24 downloads
Pobierz
ESPI nr 16/2018 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  0 files      31 downloads
Pobierz
EBI 11/2018 – Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu
  6 files      62 downloads
Pobierz
ESPI 15/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      118 downloads
Pobierz
ESPI 14/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 75% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      31 downloads
Pobierz
ESPI 13/2018 – Korekta raportu ESPI nr 10/2018
  2 files      25 downloads
Pobierz
ESPI 12/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      35 downloads
Pobierz
ESPI 11/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      23 downloads
Pobierz
ESPI 10/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 9/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      65 downloads
Pobierz
ESPI 8/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      14 downloads
Pobierz
ESPI 7/2018 – Publikacja strategii rozwoju Spółki na lata 2018-2021
  2 files      16 downloads
Pobierz
EBI 10/2018 – Rejestracja zmiany Statutu Spółki
  2 files      94 downloads
Pobierz
EBI 8/2018 – Przydział akcji serii H i informacje podsumowujące subskrypcję
  1 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 6/2018 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
  1 files      38 downloads
Pobierz
EBI 7/2018 – Zmiany treści Statutu Spółki
  3 files      36 downloads
Pobierz
EBI 6/2018 – Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
  1 files      28 downloads
Pobierz
EBI 5/2018 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  1 files      74 downloads
Pobierz
EBI 4/2018 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 stycznia 2018 r.
  2 files      42 downloads
Pobierz
EBI 3/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
  1 files      23 downloads
Pobierz
ESPI 4/2018 – Udzielenie kolejnej pożyczki spółce, w której Emitent jest udziałowcem
  1 files      37 downloads
Pobierz
ESPI 3/2018 – Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.
  5 files      38 downloads
Pobierz
EBI 2/2018 – Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.
  5 files      68 downloads
Pobierz
ESPI 2/2018 – Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ
  2 files      27 downloads
Pobierz
ESPI 1/2018 – Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
  3 files      153 downloads
Pobierz
EBI 1/2018 – Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ
  2 files      20 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 29/2018
  1 files      66 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 28/2018
  1 files      57 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 27/2018
  0 files      72 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 26/2018
  0 files      135 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 23/2018
  0 files      52 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 22/2018
  0 files      52 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 17/2018
  0 files      90 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 20/2018
  0 files      257 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 19/2018
  0 files      84 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 17/2018
  0 files      72 downloads
Pobierz
EBI nr 14/2018 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  0 files      24 downloads
Pobierz
ESPI nr 16/2018 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  0 files      31 downloads
Pobierz
EBI 11/2018 – Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu
  6 files      62 downloads
Pobierz
ESPI 15/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      118 downloads
Pobierz
ESPI 14/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 75% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      31 downloads
Pobierz
ESPI 13/2018 – Korekta raportu ESPI nr 10/2018
  2 files      25 downloads
Pobierz
ESPI 12/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      35 downloads
Pobierz
ESPI 11/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      23 downloads
Pobierz
ESPI 10/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 9/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      65 downloads
Pobierz
ESPI 8/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      14 downloads
Pobierz
ESPI 7/2018 – Publikacja strategii rozwoju Spółki na lata 2018-2021
  2 files      16 downloads
Pobierz
EBI 10/2018 – Rejestracja zmiany Statutu Spółki
  2 files      94 downloads
Pobierz
EBI 8/2018 – Przydział akcji serii H i informacje podsumowujące subskrypcję
  1 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 6/2018 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
  1 files      38 downloads
Pobierz
EBI 7/2018 – Zmiany treści Statutu Spółki
  3 files      36 downloads
Pobierz
EBI 6/2018 – Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
  1 files      28 downloads
Pobierz
EBI 5/2018 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  1 files      74 downloads
Pobierz
EBI 4/2018 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 stycznia 2018 r.
  2 files      42 downloads
Pobierz
EBI 3/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
  1 files      23 downloads
Pobierz
ESPI 4/2018 – Udzielenie kolejnej pożyczki spółce, w której Emitent jest udziałowcem
  1 files      37 downloads
Pobierz
ESPI 3/2018 – Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.
  5 files      38 downloads
Pobierz
EBI 2/2018 – Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.
  5 files      68 downloads
Pobierz
ESPI 2/2018 – Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ
  2 files      27 downloads
Pobierz
ESPI 1/2018 – Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
  3 files      153 downloads
Pobierz
EBI 1/2018 – Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ
  2 files      20 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 29/2018
  1 files      66 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 28/2018
  1 files      57 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 27/2018
  0 files      72 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 26/2018
  0 files      135 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 23/2018
  0 files      52 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 22/2018
  0 files      52 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 17/2018
  0 files      90 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 20/2018
  0 files      257 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 19/2018
  0 files      84 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 17/2018
  0 files      72 downloads
Pobierz
EBI nr 14/2018 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  0 files      24 downloads
Pobierz
ESPI nr 16/2018 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  0 files      31 downloads
Pobierz
EBI 11/2018 – Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu
  6 files      62 downloads
Pobierz
ESPI 15/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      118 downloads
Pobierz
ESPI 14/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 75% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      31 downloads
Pobierz
ESPI 13/2018 – Korekta raportu ESPI nr 10/2018
  2 files      25 downloads
Pobierz
ESPI 12/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      35 downloads
Pobierz
ESPI 11/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      23 downloads
Pobierz
ESPI 10/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 9/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      65 downloads
Pobierz
ESPI 8/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      14 downloads
Pobierz
ESPI 7/2018 – Publikacja strategii rozwoju Spółki na lata 2018-2021
  2 files      16 downloads
Pobierz
EBI 10/2018 – Rejestracja zmiany Statutu Spółki
  2 files      94 downloads
Pobierz
EBI 8/2018 – Przydział akcji serii H i informacje podsumowujące subskrypcję
  1 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 6/2018 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
  1 files      38 downloads
Pobierz
EBI 7/2018 – Zmiany treści Statutu Spółki
  3 files      36 downloads
Pobierz
EBI 6/2018 – Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
  1 files      28 downloads
Pobierz
EBI 5/2018 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  1 files      74 downloads
Pobierz
EBI 4/2018 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 stycznia 2018 r.
  2 files      42 downloads
Pobierz
EBI 3/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
  1 files      23 downloads
Pobierz
ESPI 4/2018 – Udzielenie kolejnej pożyczki spółce, w której Emitent jest udziałowcem
  1 files      37 downloads
Pobierz
ESPI 3/2018 – Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.
  5 files      38 downloads
Pobierz
EBI 2/2018 – Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.
  5 files      68 downloads
Pobierz
ESPI 2/2018 – Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ
  2 files      27 downloads
Pobierz
ESPI 1/2018 – Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
  3 files      153 downloads
Pobierz
EBI 1/2018 – Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ
  2 files      20 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 29/2018
  1 files      66 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 28/2018
  1 files      57 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 27/2018
  0 files      72 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 26/2018
  0 files      135 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 23/2018
  0 files      52 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 22/2018
  0 files      52 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 17/2018
  0 files      90 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 20/2018
  0 files      257 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 19/2018
  0 files      84 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 17/2018
  0 files      72 downloads
Pobierz
EBI nr 14/2018 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  0 files      24 downloads
Pobierz
ESPI nr 16/2018 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  0 files      31 downloads
Pobierz
EBI 11/2018 – Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu
  6 files      62 downloads
Pobierz
ESPI 15/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      118 downloads
Pobierz
ESPI 14/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 75% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      31 downloads
Pobierz
ESPI 13/2018 – Korekta raportu ESPI nr 10/2018
  2 files      25 downloads
Pobierz
ESPI 12/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      35 downloads
Pobierz
ESPI 11/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      23 downloads
Pobierz
ESPI 10/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 9/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      65 downloads
Pobierz
ESPI 8/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      14 downloads
Pobierz
ESPI 7/2018 – Publikacja strategii rozwoju Spółki na lata 2018-2021
  2 files      16 downloads
Pobierz
EBI 10/2018 – Rejestracja zmiany Statutu Spółki
  2 files      94 downloads
Pobierz
EBI 8/2018 – Przydział akcji serii H i informacje podsumowujące subskrypcję
  1 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 6/2018 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
  1 files      38 downloads
Pobierz
EBI 7/2018 – Zmiany treści Statutu Spółki
  3 files      36 downloads
Pobierz
EBI 6/2018 – Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
  1 files      28 downloads
Pobierz
EBI 5/2018 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  1 files      74 downloads
Pobierz
EBI 4/2018 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 stycznia 2018 r.
  2 files      42 downloads
Pobierz
EBI 3/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
  1 files      23 downloads
Pobierz
ESPI 4/2018 – Udzielenie kolejnej pożyczki spółce, w której Emitent jest udziałowcem
  1 files      37 downloads
Pobierz
ESPI 3/2018 – Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.
  5 files      38 downloads
Pobierz
EBI 2/2018 – Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.
  5 files      68 downloads
Pobierz
ESPI 2/2018 – Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ
  2 files      27 downloads
Pobierz
ESPI 1/2018 – Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
  3 files      153 downloads
Pobierz
EBI 1/2018 – Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ
  2 files      20 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 29/2018
  1 files      66 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 28/2018
  1 files      57 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 27/2018
  0 files      72 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 26/2018
  0 files      135 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 23/2018
  0 files      52 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 22/2018
  0 files      52 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 17/2018
  0 files      90 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 20/2018
  0 files      257 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 19/2018
  0 files      84 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 17/2018
  0 files      72 downloads
Pobierz
EBI nr 14/2018 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  0 files      24 downloads
Pobierz
ESPI nr 16/2018 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  0 files      31 downloads
Pobierz
EBI 11/2018 – Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu
  6 files      62 downloads
Pobierz
ESPI 15/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      118 downloads
Pobierz
ESPI 14/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 75% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      31 downloads
Pobierz
ESPI 13/2018 – Korekta raportu ESPI nr 10/2018
  2 files      25 downloads
Pobierz
ESPI 12/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      35 downloads
Pobierz
ESPI 11/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      23 downloads
Pobierz
ESPI 10/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 9/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      65 downloads
Pobierz
ESPI 8/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      14 downloads
Pobierz
ESPI 7/2018 – Publikacja strategii rozwoju Spółki na lata 2018-2021
  2 files      16 downloads
Pobierz
EBI 10/2018 – Rejestracja zmiany Statutu Spółki
  2 files      94 downloads
Pobierz
EBI 8/2018 – Przydział akcji serii H i informacje podsumowujące subskrypcję
  1 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 6/2018 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
  1 files      38 downloads
Pobierz
EBI 7/2018 – Zmiany treści Statutu Spółki
  3 files      36 downloads
Pobierz
EBI 6/2018 – Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
  1 files      28 downloads
Pobierz
EBI 5/2018 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  1 files      74 downloads
Pobierz
EBI 4/2018 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 stycznia 2018 r.
  2 files      42 downloads
Pobierz
EBI 3/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
  1 files      23 downloads
Pobierz
ESPI 4/2018 – Udzielenie kolejnej pożyczki spółce, w której Emitent jest udziałowcem
  1 files      37 downloads
Pobierz
ESPI 3/2018 – Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.
  5 files      38 downloads
Pobierz
EBI 2/2018 – Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.
  5 files      68 downloads
Pobierz
ESPI 2/2018 – Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ
  2 files      27 downloads
Pobierz
ESPI 1/2018 – Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
  3 files      153 downloads
Pobierz
EBI 1/2018 – Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ
  2 files      20 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 29/2018
  1 files      66 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 28/2018
  1 files      57 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 27/2018
  0 files      72 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 26/2018
  0 files      135 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 23/2018
  0 files      52 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 22/2018
  0 files      52 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 17/2018
  0 files      90 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 20/2018
  0 files      257 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 19/2018
  0 files      84 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 17/2018
  0 files      72 downloads
Pobierz
EBI nr 14/2018 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  0 files      24 downloads
Pobierz
ESPI nr 16/2018 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  0 files      31 downloads
Pobierz
EBI 11/2018 – Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu
  6 files      62 downloads
Pobierz
ESPI 15/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      118 downloads
Pobierz
ESPI 14/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 75% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      31 downloads
Pobierz
ESPI 13/2018 – Korekta raportu ESPI nr 10/2018
  2 files      25 downloads
Pobierz
ESPI 12/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      35 downloads
Pobierz
ESPI 11/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      23 downloads
Pobierz
ESPI 10/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 9/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      65 downloads
Pobierz
ESPI 8/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      14 downloads
Pobierz
ESPI 7/2018 – Publikacja strategii rozwoju Spółki na lata 2018-2021
  2 files      16 downloads
Pobierz
EBI 10/2018 – Rejestracja zmiany Statutu Spółki
  2 files      94 downloads
Pobierz
EBI 8/2018 – Przydział akcji serii H i informacje podsumowujące subskrypcję
  1 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 6/2018 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
  1 files      38 downloads
Pobierz
EBI 7/2018 – Zmiany treści Statutu Spółki
  3 files      36 downloads
Pobierz
EBI 6/2018 – Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
  1 files      28 downloads
Pobierz
EBI 5/2018 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  1 files      74 downloads
Pobierz
EBI 4/2018 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 stycznia 2018 r.
  2 files      42 downloads
Pobierz
EBI 3/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
  1 files      23 downloads
Pobierz
ESPI 4/2018 – Udzielenie kolejnej pożyczki spółce, w której Emitent jest udziałowcem
  1 files      37 downloads
Pobierz
ESPI 3/2018 – Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.
  5 files      38 downloads
Pobierz
EBI 2/2018 – Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.
  5 files      68 downloads
Pobierz
ESPI 2/2018 – Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ
  2 files      27 downloads
Pobierz
ESPI 1/2018 – Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
  3 files      153 downloads
Pobierz
EBI 1/2018 – Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ
  2 files      20 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 29/2018
  1 files      66 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 28/2018
  1 files      57 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 27/2018
  0 files      72 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 26/2018
  0 files      135 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 23/2018
  0 files      52 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 22/2018
  0 files      52 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 17/2018
  0 files      90 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 20/2018
  0 files      257 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 19/2018
  0 files      84 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 17/2018
  0 files      72 downloads
Pobierz
EBI nr 14/2018 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  0 files      24 downloads
Pobierz
ESPI nr 16/2018 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  0 files      31 downloads
Pobierz
EBI 11/2018 – Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu
  6 files      62 downloads
Pobierz
ESPI 15/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      118 downloads
Pobierz
ESPI 14/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 75% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      31 downloads
Pobierz
ESPI 13/2018 – Korekta raportu ESPI nr 10/2018
  2 files      25 downloads
Pobierz
ESPI 12/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      35 downloads
Pobierz
ESPI 11/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      23 downloads
Pobierz
ESPI 10/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 9/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      65 downloads
Pobierz
ESPI 8/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      14 downloads
Pobierz
ESPI 7/2018 – Publikacja strategii rozwoju Spółki na lata 2018-2021
  2 files      16 downloads
Pobierz
EBI 10/2018 – Rejestracja zmiany Statutu Spółki
  2 files      94 downloads
Pobierz
EBI 8/2018 – Przydział akcji serii H i informacje podsumowujące subskrypcję
  1 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 6/2018 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
  1 files      38 downloads
Pobierz
EBI 7/2018 – Zmiany treści Statutu Spółki
  3 files      36 downloads
Pobierz
EBI 6/2018 – Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
  1 files      28 downloads
Pobierz
EBI 5/2018 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  1 files      74 downloads
Pobierz
EBI 4/2018 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 stycznia 2018 r.
  2 files      42 downloads
Pobierz
EBI 3/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
  1 files      23 downloads
Pobierz
ESPI 4/2018 – Udzielenie kolejnej pożyczki spółce, w której Emitent jest udziałowcem
  1 files      37 downloads
Pobierz
ESPI 3/2018 – Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.
  5 files      38 downloads
Pobierz
EBI 2/2018 – Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.
  5 files      68 downloads
Pobierz
ESPI 2/2018 – Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ
  2 files      27 downloads
Pobierz
ESPI 1/2018 – Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
  3 files      153 downloads
Pobierz
EBI 1/2018 – Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ
  2 files      20 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 29/2018
  1 files      66 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 28/2018
  1 files      57 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 27/2018
  0 files      72 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 26/2018
  0 files      135 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 23/2018
  0 files      52 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 22/2018
  0 files      52 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 17/2018
  0 files      90 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 20/2018
  0 files      257 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 19/2018
  0 files      84 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 17/2018
  0 files      72 downloads
Pobierz
EBI nr 14/2018 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  0 files      24 downloads
Pobierz
ESPI nr 16/2018 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  0 files      31 downloads
Pobierz
EBI 11/2018 – Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu
  6 files      62 downloads
Pobierz
ESPI 15/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      118 downloads
Pobierz
ESPI 14/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 75% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      31 downloads
Pobierz
ESPI 13/2018 – Korekta raportu ESPI nr 10/2018
  2 files      25 downloads
Pobierz
ESPI 12/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      35 downloads
Pobierz
ESPI 11/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      23 downloads
Pobierz
ESPI 10/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 9/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      65 downloads
Pobierz
ESPI 8/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      14 downloads
Pobierz
ESPI 7/2018 – Publikacja strategii rozwoju Spółki na lata 2018-2021
  2 files      16 downloads
Pobierz
EBI 10/2018 – Rejestracja zmiany Statutu Spółki
  2 files      94 downloads
Pobierz
EBI 8/2018 – Przydział akcji serii H i informacje podsumowujące subskrypcję
  1 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 6/2018 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
  1 files      38 downloads
Pobierz
EBI 7/2018 – Zmiany treści Statutu Spółki
  3 files      36 downloads
Pobierz
EBI 6/2018 – Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
  1 files      28 downloads
Pobierz
EBI 5/2018 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  1 files      74 downloads
Pobierz
EBI 4/2018 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 stycznia 2018 r.
  2 files      42 downloads
Pobierz
EBI 3/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
  1 files      23 downloads
Pobierz
ESPI 4/2018 – Udzielenie kolejnej pożyczki spółce, w której Emitent jest udziałowcem
  1 files      37 downloads
Pobierz
ESPI 3/2018 – Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.
  5 files      38 downloads
Pobierz
EBI 2/2018 – Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.
  5 files      68 downloads
Pobierz
ESPI 2/2018 – Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ
  2 files      27 downloads
Pobierz
ESPI 1/2018 – Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
  3 files      153 downloads
Pobierz
EBI 1/2018 – Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ
  2 files      20 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 29/2018
  1 files      66 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 28/2018
  1 files      57 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 27/2018
  0 files      72 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 26/2018
  0 files      135 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 23/2018
  0 files      52 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 22/2018
  0 files      52 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 17/2018
  0 files      90 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 20/2018
  0 files      257 downloads
Pobierz
ESPI – Raport bieżący nr 19/2018
  0 files      84 downloads
Pobierz
EBI – Raport bieżący nr 17/2018
  0 files      72 downloads
Pobierz
EBI nr 14/2018 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  0 files      24 downloads
Pobierz
ESPI nr 16/2018 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  0 files      31 downloads
Pobierz
EBI 11/2018 – Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu
  6 files      62 downloads
Pobierz
ESPI 15/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      118 downloads
Pobierz
ESPI 14/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 75% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      31 downloads
Pobierz
ESPI 13/2018 – Korekta raportu ESPI nr 10/2018
  2 files      25 downloads
Pobierz
ESPI 12/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      35 downloads
Pobierz
ESPI 11/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      23 downloads
Pobierz
ESPI 10/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
  2 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 9/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      65 downloads
Pobierz
ESPI 8/2018 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  2 files      14 downloads
Pobierz
ESPI 7/2018 – Publikacja strategii rozwoju Spółki na lata 2018-2021
  2 files      16 downloads
Pobierz
EBI 10/2018 – Rejestracja zmiany Statutu Spółki
  2 files      94 downloads
Pobierz
EBI 8/2018 – Przydział akcji serii H i informacje podsumowujące subskrypcję
  1 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 6/2018 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
  1 files      38 downloads
Pobierz
EBI 7/2018 – Zmiany treści Statutu Spółki
  3 files      36 downloads
Pobierz
EBI 6/2018 – Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
  1 files      28 downloads
Pobierz
EBI 5/2018 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  1 files      74 downloads
Pobierz
EBI 4/2018 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 stycznia 2018 r.
  2 files      42 downloads
Pobierz
EBI 3/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
  1 files      23 downloads
Pobierz
ESPI 4/2018 – Udzielenie kolejnej pożyczki spółce, w której Emitent jest udziałowcem
  1 files      37 downloads
Pobierz
ESPI 3/2018 – Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.
  5 files      38 downloads
Pobierz
EBI 2/2018 – Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.
  5 files      68 downloads
Pobierz
ESPI 2/2018 – Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ
  2 files      27 downloads
Pobierz
ESPI 1/2018 – Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
  3 files      153 downloads
Pobierz
EBI 1/2018 – Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ
  2 files      20 downloads
Pobierz