EBI – Raport bieżący nr 17/2020

By 6 października 2020 No Comments
no image added yet.

Version
Download4
Stock
File Size389.01 KB
Create Date6 października 2020
Pobierz

Raport bieżący nr 17/2020

Data sporządzenia: 06-10-2020

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta INVENTIONMED Spółka Akcyjna

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 6 października 2020 r. (uchwały tego Zgromadzenia zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem EBI nr 16/2020 z dnia 06.10.2020 r.) podjęło uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej:
- Pana Aleksandra Szaleckiego.

Spółka dziękuje Panu Aleksandrowi za dotychczasową współpracę.

Walne Zgromadzenie zdecydowało o powołaniu do składu Rady Nadzorczej:
- Pana Władysława Fryderyka Kierula,

- Pani Kingi Elżbiety Kierul,

- Pani Iwony Kierul.

 

W związku z powyższym aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Pani Lidia Rudnicka,

- Pani Barbara Zegarska,

- Pan Jan Trzciński,

- Pan Władysław Fryderyk Kierul,

- Pani Kinga Elżbieta Kierul,

- Pani Iwona Kierul

Informacja, o której mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO dotycząca nowych członków Rady Nadzorczej w załączeniu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply