ESPI – Raport bieżący nr 17/2020

By 13 lipca 2020 No Comments
no image added yet.

Version
Download182
Stock
File Size0.00 KB
Create Date13 lipca 2020
Pobierz

Data sporządzenia: 13-07-2020

Temat: zawarcie umowy o zachowaniu poufności

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _"Emitent"_ informuje, że w dniu
dzisiejszym zawarł umowę o zachowaniu poufności _NDA_ ze spółką PremiValor – Estudios,
Investimentos e Participacoes Lda z siedzibą w Lizbonie, Portugalia _"Kontrahent"_.

Umowa o poufności została zawarta w związku z możliwością współpracy pomiędzy Stronami w
zakresie przystąpienia przez Emitenta do projektu H-Innova – Health Innovation Hub, którego celem jest wprowadzenie innowacji w dziedzinie zdrowia w Europie. Założyciele projektu starają się
wprowadzić innowacje w szpitalach publicznych w Portugalii, współpracują m.in. z Portugalskim
Ministerstwem Zdrowia. Założyciele projektu chcieliby rozszerzyć swoją sieć kontaktów również o
Polskę i w związku z tym została zawarta przedmiotowa umowa o zachowaniu poufności.

Projekt ma cel naukowy, natomiast Strony prowadzą również rozmowy w zakresie nawiązania
współpracy biznesowej w zakresie dystrybucji przez Kontrahenta lub podmiot z nim powiązany
produktów Emitenta, tj. TutorDerm oraz wirtualnej strzykawki na terytorium Portugalii, Hiszpanii oraz Brazylii.
Zgodnie z przedmiotową umową Strony będą wymieniać się informacjami mającymi charakter
informacji poufnych, stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu możliwości nawiązania
współpracy w przyszłości oraz możliwości przystąpienia przez Emitenta do ww. projektu.

Zawarcie umowy o zachowaniu poufności nie rodzi po żadnej ze Stron zobowiązań finansowych,
natomiast jest to pierwszy etap w negocjacjach związanych z nawiązaniem współpracy biznesowej
pomiędzy stronami. W przypadku zawarcia takiej umowy Emitent poinformuje o tym odrębnym
raportem.
Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na możliwości rozwoju technologicznego
Emitenta oraz potencjalne przychody finansowe, które Emitent może osiągnąć w przypadku nawiązania współpracy biznesowej. Jednocześnie Kontrahent należy do Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej, co również może przyczynić się do zwiększenia świadomości odnośnie produktów Emitenta wśród
podmiotów z Portugalii.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply