ESPI – Raport bieżący nr 19/2018

By 5 lipca 2018 No Comments
no image added yet.

Version
Download146
Stock
File Size0.00 KB
Create Date5 lipca 2018
Pobierz

Raport bieżący nr 19/2018

Data sporządzenia: 05-07-2018
Temat: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:
1) Joyfix Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr posiadająca łącznie 84.678.539 akcje Spółki, uprawniających do 84.678.539 głosów, co stanowiło 94,42% ogólnej liczby głosów na tym NWZA oraz 58,89% głosów ogółem w Spółce,
2) Janali sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu posiadająca łącznie 5.000.000 akcji Spółki uprawniających do 5.000.000 głosów, co stanowiło 5,58% ogólnej liczby głosów na tym NWZA oraz 3,48% głosów ogółem w Spółce.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply