ESPI – Raport bieżący nr 11/2019

By 23 maja 2019 No Comments
no image added yet.

Version
Download175
Stock
File Size0.00 KB
Create Date23 maja 2019
Pobierz

Raport bieżący nr 11/2019
Data sporządzenia: 23-05-2019
Temat: podpisanie umowy o dofinansowanie na opracowanie wirtualnej strzykawki treningowej w wirtualnej rzeczywistości
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn. "Opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego w postaci wirtualnej strzykawki treningowej w VR". Umowa została podpisana z Kujawsko – Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 734.500 zł, a całkowity koszt projektu wynosi 1.011.300 zł. O fakcie złożenia wniosku oraz o otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji Emitent informował w raporcie EBI nr 10/2019 z dnia 15 maja 2019 r. – raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
Wirtualna strzykawka jest drugim, po TutorDerm, projektem własnym Emitenta. Jest to symulator medyczny w technologii wirtualnej rzeczywistości mający służyć jako sprzęt szkoleniowy dedykowany specjalistom dermatologii klinicznej i estetycznej. Za jej pomocą przyszli lekarze będą mieli możliwość ćwiczenia zastrzyków podskórnych z pominięciem potrzeby praktyki na organizmach żywych. Podstawą do opracowania wirtualnej strzykawki będzie oprogramowanie wykorzystywane w projekcie TutorDerm. Oba produkty będą ze sobą kompatybilne i mogą stanowić integralny system.
Emitent uznał podpisanie przedmiotowej umowy za istotną informację, mimo iż jej wartość nie przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta, ze względu na fakt, że projekt ma wymierną wartość technologiczną, który pozwoli rozszerzyć ofertę Emitenta o kolejny produkt, co może przełożyć się pozytywnie na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta a także na jego pozycję na rynku. Istotna w kontekście wirtualnej strzykawki jest również umowa o poufności ze spółką Croma – Pharma GmbH z siedzibą w Leobendorf, Austria, o której Emitent informował raportem ESPI nr 10/2019 z dnia 17 maja 2019 r. Croma – Pharma GmbH specjalizuje się w produkcji m.in. strzykawek z kwasem hialuronowym i ewentualna przyszła współpraca pomiędzy stronami ma dotyczyć m.in. rozwoju wirtualnej strzykawki, co może przełożyć się na szybsze i bardziej zaawansowane technologiczne końcowe opracowanie produktu w postaci wirtualnej strzykawki.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply