ESPI – Raport bieżący nr 12/2019

By 5 czerwca 2019 No Comments
no image added yet.

Version
Download156
Stock
File Size0.00 KB
Create Date5 czerwca 2019
Pobierz

Raport bieżący nr 12/2019
Data sporządzenia: 05-06-2019
Temat: otrzymanie informacji o spełnieniu warunków formalnych dla wniosku Centrum Badawczo Rozwojowego Inventionmed S.A.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, że otrzymał informację z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o spełnieniu warunków formalnych dla wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Centrum innowacyjnych technik symulacji medycznych i rehabilitacyjnych w oparciu o wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz autorską technologię podwójnej imersji" (dalej: Centrum Badawczo Rozwojowe). Informacja nie jest równoznaczna z przyznaniem dofinansowania. Obecnie wniosek Emitenta zostanie przekazany do oceny przeprowadzonej przez Panel Ekspertów. O złożeniu wniosku o dofinansowanie na Centrum Badawczo Rozwojowe Emitent informował w raporcie okresowym EBI nr 10/2019 z dnia 15 maja 2019 r. (raport za I kwartał 2019 r.)
Zgodnie z założeniami Emitenta, Centrum Badawczo Rozwojowe ma stanowić swego rodzaju demonstrator "wirtualnego szpitala". Centrum Badawczo Rozwojowe wraz z niezbędnym wyposażeniem umożliwi tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i prototypowych symulatorów medycznych w oparciu o VR (wirtualną rzeczywistość) i AR (rozszerzoną rzeczywistość).
Koncepcja utworzenia Centrum Badawczo Rozwojowego to odpowiedź na istniejącą w polskim sektorze badań i rozwoju lukę badawczą i technologiczną w zakresie projektowania nowych rozwiązań w zakresie symulacji medycznych w technologii VR i AR.
W ramach Centrum Badawczo Rozwojowego Emitent planuje stworzenie symulatorów medycznych wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości i podwójnej imersji dla rehabilitacji i dziedzin medycyny takich jak m.in.: kardiochirurgia, neurochirurgia, anatomia czy rehabilitacja neurologiczna.
W przypadku realizacji inwestycji Emitent dokonałby dywersyfikacji działalności badawczo – rozwojowej, która zostałaby ukierunkowana na nowe obszary badawcze.
Koszt projektu Centrum Badawczo Rozwojowego wynosi ponad 29,5 mln zł, natomiast Emitent wystąpił o dofinansowanie w wysokości ponad 16,2 mln zł.
Emitent stosownymi raportami będzie informował o dalszych etap rozpatrywania złożonego wniosku o dofinansowanie Centrum Badawczo Rozwojowego.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply