Notowania giełdowe

Ostatni kurs:

0.6700 zł


Zmiana:

0
(0%)+

Czas:2021-06-11 17:00:00
Kurs:0.6700 zł
Wolumen:50

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Softblue S.A. 25 425 918 50,15% 25 675 918 50,40%
Barbara Zegarska
(członek Rady Nadzorczej)
5 392 019 10,64%% 5 392 019 10,58%
Pozostali 19 284 172 39,21% 19 878 852  39,02%
RAZEM 50 696 789 100% 50 696 789 100%