Notowania giełdowe

Ostatni kurs:

1.1000 zł


Zmiana:

0.02
(2%)+

Czas:2020-10-21 17:02:47
Kurs:1.1000 zł
Wolumen:5000

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Softblue S.A. 10 425 918 29,21% 10 675 918 29,70%
Barbara Zegarska
(członek Rady Nadzorczej)
5 392 019 15,11% 5 392 019 15,00%
Lidia Rudnicka
(członek Rady Nadzorczej)
1 797 340 5,04% 1 797 340 5,00%
Marcin Ambroziak 1 797 340 5,04% 1 797 340 5,00%
Pozostali 16 284 172 45,60% 16 284 172 45,30%
RAZEM 35 696 789 100% 35 946 789 100%