Notowania giełdowe

Ostatni kurs:

0.7420 zł


Zmiana:

0.01
(1%)+

Czas:2021-07-26 14:48:15
Kurs:0.7420 zł
Wolumen:191

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Softblue S.A. 25 425 918 50,15% 25 675 918 50,40%
Barbara Zegarska
(członek Rady Nadzorczej)
5 392 019 10,64%% 5 392 019 10,58%
Pozostali 19 284 172 39,21% 19 878 852  39,02%
RAZEM 50 696 789 100% 50 696 789 100%