Raport bieżący nr 17/2018

By 26 czerwca 2018 No Comments
no image added yet.

Version
Download0
Stock
File Size0.00 KB
Create Date26 czerwca 2018

Raport bieżący nr 17/2018
Data sporządzenia: 26-06-2018
Temat: zawarcie umowy o zachowaniu poufności (NDA)
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 26 czerwca 2018 r. zawarł umowę o zachowaniu poufności (NDA) ze spółką Hong Kong Kam Fung Group Company Limited z siedzibą w Hongkongu, Chiny (dalej: "Inwestor"). Inwestor jest funduszem specjalizującym się w finansowaniu podmiotów z różnych branży, w tym nieruchomości, nowe technologie, turystyka czy inwestycje finansowe.
Zawarcie przedmiotowej umowy jest wynikiem udziału przedstawicieli Emitenta w konferencji GoforIsrael 2018, która odbyła się w chińskim Foshan na przełomie maja i czerwca bieżącego roku. Podczas tej konferencji Emitent nawiązał relacje z przedstawicielami funduszy inwestycyjnych z całego świata.
Celem prowadzonych rozmów jest przedstawienie Inwestorowi bieżącej działalności Emitenta, jego sytuacji finansowej, planów i strategii rozwoju, w szczególności dotyczących symulatorów medycznych wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości (TutorDerm) realizowanych przez Emitenta. Przedstawienie wskazanych danych ma na celu umożliwienie Inwestorowi podjęcie decyzji inwestycyjnej dotyczącej Emitenta. W ramach zawartej umowy, obie strony zobowiązały się do zachowania w tajemnicy informacji zdefiniowanych jako informacje poufne, które zostaną przekazane w trakcie prowadzonych rozmów (negocjacji).
Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na fakt, że podejmowane działania mogą mieć znaczący wpływ na dalszy rozwój Emitenta. Potencjalna inwestycja w Emitenta może przekraczać kwotę kilkudziesięciu milionów dolarów. W ramach ewentualnej współpracy Strony mogą nie tylko rozwinąć i dopracować projekt TutorDerm, a również rozwinąć tzw. "wirtualny szpital", w którym będzie możliwość stworzenia zaawansowanych symulatorów medycznych wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości nie tylko w dziedzinie dermatologii, ale również innych dziedzin medycyny, co znacząco przełożyłoby się zarówno na rozwój Emitenta jak i osiągane przez niego wyniki finansowe.

Emitent na bieżąco będzie informował o postępach w prowadzonych negocjacjach.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply