ESPI – Raport bieżący nr 23/2019

By 14 października 2019 No Comments
no image added yet.

Version
Download179
Stock
File Size0.00 KB
Create Date14 października 2019
Pobierz

Raport bieżący nr 23/2019

Data sporządzenia: 14-10-2019

Temat: zawarcie umowy o współpracy _MoU_ z Croma – Pharma GmbH

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną przez Croma – Pharma GmbH z siedzibą w Leobendorf, Austria _dalej: "Kontrahent"_ umowę o współpracy _Memorandum of Understanding - MoU_.

Niniejsza umowa jest kontynuacją zapoczątkowanej w maju współpracy z Kontrahentem, o czym Emitent informował raportem ESPI nr 10/2019 z dnia 17 maja 2019 r. i początkiem współpracy biznesowej.

Emitent przy realizacji projektu wirtualnej strzykawki będzie bazować na rozwiązaniach technologicznych dostarczanych przez Kontrahenta oraz strony będą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą przy realizacji przedmiotowego projektu. Dodatkowo, Kontrahent ma prawo do delegowania swojego przedstawiciela do Rady Naukowej Emitenta związanej z realizacją projektu wirtualnej strzykawki, co pozytywnie wpłynie na rozwój nawiązanej współpracy oraz rozbuduje wiedzę i know – how Emitenta.

Dodatkowo, w przypadku satysfakcjonującego efektu współpracy przy realizacji wirtualnej strzykawki, strony będą mogły nawiązać współpracę gospodarczą w celu dystrybucji produktu _wirtualnej strzykawki_ na świecie. Natomiast szczegóły ewentualnej umowy _w szczególności dotyczące warunków handlowych, marż, obowiązków stron_ zostaną ustalone przez strony w drodze wzajemnych negocjacji.

Skala działalności Kontrahenta, który jest podmiotem globalnym, posiadającym partnerów biznesowych na całym świecie _opis działalności Kontrahenta został przedstawiony w raporcie nr 10/2019 z dnia 17 maja 2019 r._ zapewni Emitentowi dostęp do specjalistycznej wiedzy technicznej związanej z budową, strukturą wirtualnej strzykawki, co powinno również przełożyć się na skrócenie czasu opracowywania projektu wirtualnej strzykawki oraz jego wysokiej jakości. Również możliwość zawarcia w przyszłości współpracy gospodarczej z takim podmiotem może zapewnić Emitentowi dostęp do rynków światowych _głównie Zachodniej Europy, Australii i obu Ameryk_ w zakresie dystrybucji tworzonych przez Emitenta produktów _przede wszystkim wirtualnej strzykawki ale również projektu TutorDerm_, co może znacząco przełożyć się zarówno na zwiększenie skali działalności Emitenta oraz jego rozpoznawalności jak i na osiągane przez niego wyniki finansowe.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

 

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply