ESPI – Raport bieżący nr 18/2020

By 17 lipca 2020 No Comments
no image added yet.

Version
Download274
Stock
File Size0.00 KB
Create Date17 lipca 2020
Pobierz

Data sporządzenia: 17-07-2020

Temat: zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _"Emitent"_ informuje, że w dniu
wczorajszym otrzymał postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zawieszenia na wniosek Emitenta postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu Emitenta
sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C i D wszczętego na podstawie wniosku Emitenta z dnia 30 kwietnia 2019 r., zmienionego w dniu 20 stycznia 2020 r.

Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu został złożony przez Emitenta po dokładnej analizie planów rozwojowych oraz z uwzględnieniem obecnej sytuacji na rynku
kapitałowym, w szczególności na rynku NewConnect.

Jednocześnie Emitent informuje, że nie wyklucza wznowienia postępowania w przyszłości.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

 

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply