ESPI – Raport bieżący nr 37/2020

By 4 listopada 2020 No Comments
no image added yet.

Version
Download4
Stock
File Size0.00 KB
Create Date4 listopada 2020
Pobierz

Raport bieżący nr 37/2020

Data sporządzenia: 04-11-2020

Temat: nabycie nieruchomości pod Centrum Badawczo - Rozwojowe

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę kupna – sprzedaży oraz dwie przedwstępne umowy zniesienia współwłasności (dalej: "umowy przedwstępne"), na podstawie których nabył udziały w 3 nieruchomościach o łącznej powierzchni 2072 m2 za kwotę 4.077.696,00 zł (cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) brutto oraz ustalił zasady i warunki zniesienia współwłasności nabytych udziałów w nieruchomościach, zgodnie z którymi Spółka docelowo będzie wyłącznym właścicielem samodzielnej nieruchomości budowlanej z dostępem do drogi publicznej i z dostępem do mediów, na której będzie możliwe prowadzenie, po jej zabudowaniu, działalności gospodarczej, o łącznej powierzchni 2072 m2. Umowa przyrzeczona zniesienia współwłasności zostanie zawarta do dnia 30 kwietnia 2021 r. Umowy przedwstępne zostały zawarte w formie aktu notarialnego.

Nieruchomości, w których udziały nabyła Spółka położone są w Bydgoszczy i zostały nabyte w celu realizacji na nich budowy "Centrum innowacyjnych technik symulacji medycznych i rehabilitacyjnych w oparciu o wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz autorską technologię podwójnej immersji" – projektu, na który Spółka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, o którym to dofinansowaniu Spółka informowała raportem ESPI nr 21/2019 z dnia 30 września 2019 r.
Cała kwota kupna została przez Spółkę wpłacona przelewem na depozyt notarialny, który w ciągu 2 dni zostanie zwolniony na rzecz sprzedającego.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply