ESPI – Raport bieżący nr 10/2021

By 16 sierpnia 2021 No Comments
no image added yet.

Version
Download3
Stock
File Size0.00 KB
Create Date16 sierpnia 2021
Pobierz

Raport bieżący nr 10/2021

Data sporządzenia: 16-08-2021

Temat: Otrzymanie informacji o prawomocnym pozwoleniu na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o uprawomocnieniu się w dniu 16 sierpnia 2021 r. decyzji numer 429/2021 wydanej dnia 29 lipca 2021 roku przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w przedmiocie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę centrum innowacyjnych technik symulacji medycznych i rehabilitacyjnych w oparciu o wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz autorską technologię podwójnej immersji (Centrum Badawczo-Rozwojowe), które zlokalizowane zostanie w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej.

O nabyciu nieruchomości gruntowej do celów niniejszej inwestycji Spółka informowała raportami ESPI nr 37/2020 z dnia 04 listopada 2020 r. i nr 7/2021 z dnia 30 marca 2021 r.

Na realizację zadania Spółka podpisała umowę na dofinansowanie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, o której to informowała raportem ESPI nr 21/2019 z 30 września 2019 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Tomasz Kierul – Prezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply