ESPI – Raport bieżący nr 16/2020

By 24 czerwca 2020 No Comments
no image added yet.

Version
Download162
Stock
File Size0.00 KB
Create Date24 czerwca 2020
Pobierz

Data sporządzenia: 24-06-2020

Temat: zawarcie umowy o zachowaniu poufności

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _"Emitent"_ informuje, że w dniu
dzisiejszym zawarł umowę o zachowaniu poufności _NDA_ ze spółką Shenzhen Microprofit Biotech Co. Ltd. z siedzibą w Shenzhen, Chiny _"Kontrahent"_. Kontrahent jest innowacyjnym chińskim
przedsiębiorstwem specjalizującym się w branży medycznej, którego zestaw testowy przeciwko
COVID-19 został wpisany do CCCMHPIE _China Chamber of Commerce for Import& Export of
Medicines & Health Products_. Emitent będzie uprawniony do importu testów przeciwko COVID-19 od Kontrahenta i zamierza zamówić początkowo partię testów, w celu weryfikacji ich jakości w polskim laboratorium. W przypadku potwierdzenia wysokiej jakości Emitent będzie sprowadzał testy w celach komercyjnych.

Kontrahent jest również zainteresowany rozwiązaniami związanymi z wirtualną rzeczywistością w
medycynie, w tym również produktami tworzonymi przez Emitenta, tj. TutorDerm i wirtualną
strzykawką.Zgodnie z przedmiotową umową Strony będą wymieniać się informacjami mającymi
charakter informacji poufnych, stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu możliwości
nawiązania współpracy w przyszłości. W pierwszej kolejności strony będą współpracować w zakresie importu przez Emitenta zestawów testowych opracowanych przez Kontrahenta, natomiast docelowo współpraca może dotyczyć również wsparcia we wdrożeniu produktów Emitenta na rynek chiński.

Niniejsza Umowa została uznana za istotną informację ze względu na przedmiot umowy, którym są testy na COVID-19 – chorobę wywołaną przez wirusa SARS-COV-2, który to wirus wywołał
ogólnoświatową pandemię. Istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na testy na COVID-19 i Emitent
zakłada, że realizacja przedmiotowej umowy może przyczynić się do wygenerowania znacznych
przychodów, a tym samym wpłynąć pozytywnie na wyniki finansowe Emitenta. Jak również ze względu na docelową możliwość współpracy we wdrożeniu _adaptacji_ produktów Emitenta na rynek chiński.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

 

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply