ESPI – Raport bieżący nr 8/2020

By 26 maja 2020 No Comments
no image added yet.

Version
Download160
Stock
File Size0.00 KB
Create Date26 maja 2020
Pobierz

Raport bieżący nr 8/2020

Data sporządzenia: 26-05-2020

Temat: Zawarcie trójstronnego listu intencyjnego

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Emitent"_ niniejszym informuje, że zawarł dzisiaj ze spółką Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Inwestor"_ oraz ze spółką Joyfix Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr – kluczowym akcjonariuszem Emitenta _dalej: "Akcjonariusz"_ trójstronny list intencyjny związany z objęciem podwyższenia kapitału zakładowego będącego przedmiotem obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2020 r. - o zwołaniu walnego zgromadzenia Emitent informował raportem ESPI nr 7/2020 z dnia 19 maja 2020 r.

Zgodnie z intencjami Stron Listu, Inwestor jest zainteresowany objęciem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, które ma być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, a Emitent i Akcjonariusz wyrażają na to zgodę. Inwestor nie wyklucza również przeprowadzenia emisji akcji skierowanej do Emitenta. Cena emisyjna akcji emitowanych przez Emitenta jak i przez Inwestora jak również szczegóły emisji akcji Inwestora będą przedmiotem dalszych negocjacji Stron.

W wyniku objęcia podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, Inwestor stałby się jednym z głównych akcjonariuszy Emitenta.

Inwestor jest spółką publiczną, działającą w sektorze teleinformatyki – branżą pokrewną z działalnością Emitenta oraz posiada zasoby technologiczne niezbędne do realizacji Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy, które jest jednym z celów Emitenta i dzięki nawiązaniu przedmiotowej współpracy Emitent widzi szansę na rozpoczęcie realizacji tego celu.

Emitent zobowiązał się, że nie będzie prowadził rozmów z innymi inwestorami w zakresie objęcia podwyższenia kapitału zakładowego będącego przedmiotem obrad zwołanego na dzień 15 czerwca 2020 r. walnego zgromadzenia.

Strony zobowiązały się współpracować w celu realizacji postanowień Listu intencyjnego.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply