EBI – Raport bieżący nr 1/2019

By 2 stycznia 2019 No Comments
no image added yet.

Version
Download169
Stock
File Size154.46 KB
Create Date2 stycznia 2019
Pobierz

Raport bieżący nr 1/2019
Data sporządzenia: 02-01-2019
Temat: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka"), niniejszym informuje o odebraniu postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r., na podstawie którego doszło do zmiany treści Statutu Spółki poprzez obniżenie kapitału zakładowego (o 0,10 zł) oraz zmniejszenie ilości akcji serii G (o jedną akcję). Powyższe zmiany wynikają m.in. z uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2018 r. Spółka jednocześnie informuje, że przedmiotowa rejestracja jest pierwszym etapem procedury scalenia akcji. Teraz Spółka złoży wnioski w celu rejestracji scalenia akcji. W załączeniu Spółka przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Cezary Jasiński – Prezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply