Raporty bieżące

Title Pobierz
EBI 44/2015 – Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.
  3 files      166 downloads
Pobierz
EBI 43/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.01.2016 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      214 downloads
Pobierz
ESPI 16/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 stycznia
  1 files      96 downloads
Pobierz
ESPI 17/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej
  1 files      69 downloads
Pobierz
EBI 41/2015 – Zakończenie projektu objętego dofinansowaniem
  1 files      66 downloads
Pobierz
EBI 42/2015 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii G
  1 files      146 downloads
Pobierz
EBI 40/2015 – Zmiana skróconej nazwy Spółki i oznaczenia w notowaniach akcji
  1 files      140 downloads
Pobierz
ESPI 15/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 75%
  2 files      127 downloads
Pobierz
EBI 39/2015 – Rejestracja zmian Statutu Spółki zmiana firmy i podwyższenie kapitału zakładowego
  2 files      141 downloads
Pobierz
EBI 37/2015 – Zmiana Animatora Rynku
  1 files      79 downloads
Pobierz
EBI 36/2015 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G
  1 files      161 downloads
Pobierz
EBI 35/2015 – Przedterminowy wykup Obligacji serii A
  1 files      123 downloads
Pobierz
EBI 34/2015 – Przydział akcji serii G i informacje podsumowujące subskrypcję
  1 files      94 downloads
Pobierz
EBI 33/2015 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      94 downloads
Pobierz
EBI 31/2015 – Harmonogram emisji akcji serii G z prawem poboru
  1 files      77 downloads
Pobierz
EBI 32/2015 – Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii G Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      81 downloads
Pobierz
EBI 30/2015 – Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu
  8 files      564 downloads
Pobierz
EBI 29/2015 – Powołanie Członka Zarządu Spółki
  1 files      77 downloads
Pobierz
EBI 26/2015 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 sierpnia 2015 r.
  2 files      139 downloads
Pobierz
EBI 27/2015 – Odwołanie i powołanie składu Rady Nadzorczej
  1 files      80 downloads
Pobierz
EBI 28/2015 – Zmiana treści Statutu Spółki
  1 files      144 downloads
Pobierz
EBI 23/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      73 downloads
Pobierz
EBI 24/2015 – Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
  1 files      112 downloads
Pobierz
EBI 22/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. wraz z projektami uchwał
  7 files      367 downloads
Pobierz
ESPI 13/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. wraz z projektami uchwał
  2 files      128 downloads
Pobierz
EBI 21/2015 – Komunikat o rejestracji w KDPW jpp akcji Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      75 downloads
Pobierz
EBI 20/2015 – Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych
  1 files      112 downloads
Pobierz
ESPI 12/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Zarządu
  1 files      119 downloads
Pobierz
ESPI 10/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5%
  2 files      188 downloads
Pobierz
ESPI 11/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o przekroczeniu progu 25%
  2 files      183 downloads
Pobierz
EBI 19/2015 – Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.
  3 files      194 downloads
Pobierz
EBI 18/2015 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 r.
  2 files      133 downloads
Pobierz
ESPI 7/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 33% oraz o zejściu poniżej progu 33%
  2 files      141 downloads
Pobierz
EBI 17/2015 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2015 r.
  4 files      229 downloads
Pobierz
ESPI 6/2015 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2015 r.
  2 files      116 downloads
Pobierz
EBI 16/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2015 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      220 downloads
Pobierz
ESPI 4/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5%
  2 files      135 downloads
Pobierz
ESPI 5/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał
  2 files      149 downloads
Pobierz
EBI 13/2015 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii F
  1 files      86 downloads
Pobierz
EBI 14/2015 – Nabycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      82 downloads
Pobierz
EBI 11/2015 – Wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F
  1 files      76 downloads
Pobierz
EBI 10/2015 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      90 downloads
Pobierz
EBI 9/2015 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      64 downloads
Pobierz
EBI 8/2015 – Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      84 downloads
Pobierz
EBI 7/2015 – Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A
  1 files      75 downloads
Pobierz
EBI 6/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      135 downloads
Pobierz
EBI 5/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      66 downloads
Pobierz
EBI 4/2015 – Nabycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      97 downloads
Pobierz
ESPI 3/2015 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. powyżej 33%
  2 files      130 downloads
Pobierz
ESPI 2/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Zarządu Spółki
  1 files      88 downloads
Pobierz
EBI 2/2015 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      218 downloads
Pobierz
ESPI 1/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej
  1 files      65 downloads
Pobierz
EBI 1/2015 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      79 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 44/2015 – Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.
  3 files      166 downloads
Pobierz
EBI 43/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.01.2016 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      214 downloads
Pobierz
ESPI 16/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 stycznia
  1 files      96 downloads
Pobierz
ESPI 17/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej
  1 files      69 downloads
Pobierz
EBI 41/2015 – Zakończenie projektu objętego dofinansowaniem
  1 files      66 downloads
Pobierz
EBI 42/2015 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii G
  1 files      146 downloads
Pobierz
EBI 40/2015 – Zmiana skróconej nazwy Spółki i oznaczenia w notowaniach akcji
  1 files      140 downloads
Pobierz
ESPI 15/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 75%
  2 files      127 downloads
Pobierz
EBI 39/2015 – Rejestracja zmian Statutu Spółki zmiana firmy i podwyższenie kapitału zakładowego
  2 files      141 downloads
Pobierz
EBI 37/2015 – Zmiana Animatora Rynku
  1 files      79 downloads
Pobierz
EBI 36/2015 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G
  1 files      161 downloads
Pobierz
EBI 35/2015 – Przedterminowy wykup Obligacji serii A
  1 files      123 downloads
Pobierz
EBI 34/2015 – Przydział akcji serii G i informacje podsumowujące subskrypcję
  1 files      94 downloads
Pobierz
EBI 33/2015 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      94 downloads
Pobierz
EBI 31/2015 – Harmonogram emisji akcji serii G z prawem poboru
  1 files      77 downloads
Pobierz
EBI 32/2015 – Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii G Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      81 downloads
Pobierz
EBI 30/2015 – Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu
  8 files      564 downloads
Pobierz
EBI 29/2015 – Powołanie Członka Zarządu Spółki
  1 files      77 downloads
Pobierz
EBI 26/2015 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 sierpnia 2015 r.
  2 files      139 downloads
Pobierz
EBI 27/2015 – Odwołanie i powołanie składu Rady Nadzorczej
  1 files      80 downloads
Pobierz
EBI 28/2015 – Zmiana treści Statutu Spółki
  1 files      144 downloads
Pobierz
EBI 23/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      73 downloads
Pobierz
EBI 24/2015 – Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
  1 files      112 downloads
Pobierz
EBI 22/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. wraz z projektami uchwał
  7 files      367 downloads
Pobierz
ESPI 13/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. wraz z projektami uchwał
  2 files      128 downloads
Pobierz
EBI 21/2015 – Komunikat o rejestracji w KDPW jpp akcji Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      75 downloads
Pobierz
EBI 20/2015 – Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych
  1 files      112 downloads
Pobierz
ESPI 12/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Zarządu
  1 files      119 downloads
Pobierz
ESPI 10/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5%
  2 files      188 downloads
Pobierz
ESPI 11/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o przekroczeniu progu 25%
  2 files      183 downloads
Pobierz
EBI 19/2015 – Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.
  3 files      194 downloads
Pobierz
EBI 18/2015 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 r.
  2 files      133 downloads
Pobierz
ESPI 7/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 33% oraz o zejściu poniżej progu 33%
  2 files      141 downloads
Pobierz
EBI 17/2015 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2015 r.
  4 files      229 downloads
Pobierz
ESPI 6/2015 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2015 r.
  2 files      116 downloads
Pobierz
EBI 16/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2015 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      220 downloads
Pobierz
ESPI 4/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5%
  2 files      135 downloads
Pobierz
ESPI 5/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał
  2 files      149 downloads
Pobierz
EBI 13/2015 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii F
  1 files      86 downloads
Pobierz
EBI 14/2015 – Nabycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      82 downloads
Pobierz
EBI 11/2015 – Wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F
  1 files      76 downloads
Pobierz
EBI 10/2015 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      90 downloads
Pobierz
EBI 9/2015 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      64 downloads
Pobierz
EBI 8/2015 – Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      84 downloads
Pobierz
EBI 7/2015 – Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A
  1 files      75 downloads
Pobierz
EBI 6/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      135 downloads
Pobierz
EBI 5/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      66 downloads
Pobierz
EBI 4/2015 – Nabycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      97 downloads
Pobierz
ESPI 3/2015 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. powyżej 33%
  2 files      130 downloads
Pobierz
ESPI 2/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Zarządu Spółki
  1 files      88 downloads
Pobierz
EBI 2/2015 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      218 downloads
Pobierz
ESPI 1/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej
  1 files      65 downloads
Pobierz
EBI 1/2015 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      79 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 44/2015 – Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.
  3 files      166 downloads
Pobierz
EBI 43/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.01.2016 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      214 downloads
Pobierz
ESPI 16/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 stycznia
  1 files      96 downloads
Pobierz
ESPI 17/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej
  1 files      69 downloads
Pobierz
EBI 41/2015 – Zakończenie projektu objętego dofinansowaniem
  1 files      66 downloads
Pobierz
EBI 42/2015 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii G
  1 files      146 downloads
Pobierz
EBI 40/2015 – Zmiana skróconej nazwy Spółki i oznaczenia w notowaniach akcji
  1 files      140 downloads
Pobierz
ESPI 15/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 75%
  2 files      127 downloads
Pobierz
EBI 39/2015 – Rejestracja zmian Statutu Spółki zmiana firmy i podwyższenie kapitału zakładowego
  2 files      141 downloads
Pobierz
EBI 37/2015 – Zmiana Animatora Rynku
  1 files      79 downloads
Pobierz
EBI 36/2015 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G
  1 files      161 downloads
Pobierz
EBI 35/2015 – Przedterminowy wykup Obligacji serii A
  1 files      123 downloads
Pobierz
EBI 34/2015 – Przydział akcji serii G i informacje podsumowujące subskrypcję
  1 files      94 downloads
Pobierz
EBI 33/2015 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      94 downloads
Pobierz
EBI 31/2015 – Harmonogram emisji akcji serii G z prawem poboru
  1 files      77 downloads
Pobierz
EBI 32/2015 – Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii G Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      81 downloads
Pobierz
EBI 30/2015 – Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu
  8 files      564 downloads
Pobierz
EBI 29/2015 – Powołanie Członka Zarządu Spółki
  1 files      77 downloads
Pobierz
EBI 26/2015 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 sierpnia 2015 r.
  2 files      139 downloads
Pobierz
EBI 27/2015 – Odwołanie i powołanie składu Rady Nadzorczej
  1 files      80 downloads
Pobierz
EBI 28/2015 – Zmiana treści Statutu Spółki
  1 files      144 downloads
Pobierz
EBI 23/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      73 downloads
Pobierz
EBI 24/2015 – Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
  1 files      112 downloads
Pobierz
EBI 22/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. wraz z projektami uchwał
  7 files      367 downloads
Pobierz
ESPI 13/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. wraz z projektami uchwał
  2 files      128 downloads
Pobierz
EBI 21/2015 – Komunikat o rejestracji w KDPW jpp akcji Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      75 downloads
Pobierz
EBI 20/2015 – Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych
  1 files      112 downloads
Pobierz
ESPI 12/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Zarządu
  1 files      119 downloads
Pobierz
ESPI 10/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5%
  2 files      188 downloads
Pobierz
ESPI 11/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o przekroczeniu progu 25%
  2 files      183 downloads
Pobierz
EBI 19/2015 – Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.
  3 files      194 downloads
Pobierz
EBI 18/2015 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 r.
  2 files      133 downloads
Pobierz
ESPI 7/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 33% oraz o zejściu poniżej progu 33%
  2 files      141 downloads
Pobierz
EBI 17/2015 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2015 r.
  4 files      229 downloads
Pobierz
ESPI 6/2015 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2015 r.
  2 files      116 downloads
Pobierz
EBI 16/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2015 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      220 downloads
Pobierz
ESPI 4/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5%
  2 files      135 downloads
Pobierz
ESPI 5/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał
  2 files      149 downloads
Pobierz
EBI 13/2015 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii F
  1 files      86 downloads
Pobierz
EBI 14/2015 – Nabycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      82 downloads
Pobierz
EBI 11/2015 – Wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F
  1 files      76 downloads
Pobierz
EBI 10/2015 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      90 downloads
Pobierz
EBI 9/2015 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      64 downloads
Pobierz
EBI 8/2015 – Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      84 downloads
Pobierz
EBI 7/2015 – Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A
  1 files      75 downloads
Pobierz
EBI 6/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      135 downloads
Pobierz
EBI 5/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      66 downloads
Pobierz
EBI 4/2015 – Nabycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      97 downloads
Pobierz
ESPI 3/2015 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. powyżej 33%
  2 files      130 downloads
Pobierz
ESPI 2/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Zarządu Spółki
  1 files      88 downloads
Pobierz
EBI 2/2015 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      218 downloads
Pobierz
ESPI 1/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej
  1 files      65 downloads
Pobierz
EBI 1/2015 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      79 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 44/2015 – Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.
  3 files      166 downloads
Pobierz
EBI 43/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.01.2016 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      214 downloads
Pobierz
ESPI 16/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 stycznia
  1 files      96 downloads
Pobierz
ESPI 17/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej
  1 files      69 downloads
Pobierz
EBI 41/2015 – Zakończenie projektu objętego dofinansowaniem
  1 files      66 downloads
Pobierz
EBI 42/2015 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii G
  1 files      146 downloads
Pobierz
EBI 40/2015 – Zmiana skróconej nazwy Spółki i oznaczenia w notowaniach akcji
  1 files      140 downloads
Pobierz
ESPI 15/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 75%
  2 files      127 downloads
Pobierz
EBI 39/2015 – Rejestracja zmian Statutu Spółki zmiana firmy i podwyższenie kapitału zakładowego
  2 files      141 downloads
Pobierz
EBI 37/2015 – Zmiana Animatora Rynku
  1 files      79 downloads
Pobierz
EBI 36/2015 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G
  1 files      161 downloads
Pobierz
EBI 35/2015 – Przedterminowy wykup Obligacji serii A
  1 files      123 downloads
Pobierz
EBI 34/2015 – Przydział akcji serii G i informacje podsumowujące subskrypcję
  1 files      94 downloads
Pobierz
EBI 33/2015 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      94 downloads
Pobierz
EBI 31/2015 – Harmonogram emisji akcji serii G z prawem poboru
  1 files      77 downloads
Pobierz
EBI 32/2015 – Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii G Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      81 downloads
Pobierz
EBI 30/2015 – Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu
  8 files      564 downloads
Pobierz
EBI 29/2015 – Powołanie Członka Zarządu Spółki
  1 files      77 downloads
Pobierz
EBI 26/2015 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 sierpnia 2015 r.
  2 files      139 downloads
Pobierz
EBI 27/2015 – Odwołanie i powołanie składu Rady Nadzorczej
  1 files      80 downloads
Pobierz
EBI 28/2015 – Zmiana treści Statutu Spółki
  1 files      144 downloads
Pobierz
EBI 23/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      73 downloads
Pobierz
EBI 24/2015 – Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
  1 files      112 downloads
Pobierz
EBI 22/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. wraz z projektami uchwał
  7 files      367 downloads
Pobierz
ESPI 13/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. wraz z projektami uchwał
  2 files      128 downloads
Pobierz
EBI 21/2015 – Komunikat o rejestracji w KDPW jpp akcji Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      75 downloads
Pobierz
EBI 20/2015 – Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych
  1 files      112 downloads
Pobierz
ESPI 12/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Zarządu
  1 files      119 downloads
Pobierz
ESPI 10/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5%
  2 files      188 downloads
Pobierz
ESPI 11/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o przekroczeniu progu 25%
  2 files      183 downloads
Pobierz
EBI 19/2015 – Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.
  3 files      194 downloads
Pobierz
EBI 18/2015 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 r.
  2 files      133 downloads
Pobierz
ESPI 7/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 33% oraz o zejściu poniżej progu 33%
  2 files      141 downloads
Pobierz
EBI 17/2015 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2015 r.
  4 files      229 downloads
Pobierz
ESPI 6/2015 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2015 r.
  2 files      116 downloads
Pobierz
EBI 16/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2015 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      220 downloads
Pobierz
ESPI 4/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5%
  2 files      135 downloads
Pobierz
ESPI 5/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał
  2 files      149 downloads
Pobierz
EBI 13/2015 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii F
  1 files      86 downloads
Pobierz
EBI 14/2015 – Nabycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      82 downloads
Pobierz
EBI 11/2015 – Wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F
  1 files      76 downloads
Pobierz
EBI 10/2015 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      90 downloads
Pobierz
EBI 9/2015 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      64 downloads
Pobierz
EBI 8/2015 – Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      84 downloads
Pobierz
EBI 7/2015 – Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A
  1 files      75 downloads
Pobierz
EBI 6/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      135 downloads
Pobierz
EBI 5/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      66 downloads
Pobierz
EBI 4/2015 – Nabycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      97 downloads
Pobierz
ESPI 3/2015 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. powyżej 33%
  2 files      130 downloads
Pobierz
ESPI 2/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Zarządu Spółki
  1 files      88 downloads
Pobierz
EBI 2/2015 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      218 downloads
Pobierz
ESPI 1/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej
  1 files      65 downloads
Pobierz
EBI 1/2015 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      79 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 44/2015 – Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.
  3 files      166 downloads
Pobierz
EBI 43/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.01.2016 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      214 downloads
Pobierz
ESPI 16/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 stycznia
  1 files      96 downloads
Pobierz
ESPI 17/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej
  1 files      69 downloads
Pobierz
EBI 41/2015 – Zakończenie projektu objętego dofinansowaniem
  1 files      66 downloads
Pobierz
EBI 42/2015 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii G
  1 files      146 downloads
Pobierz
EBI 40/2015 – Zmiana skróconej nazwy Spółki i oznaczenia w notowaniach akcji
  1 files      140 downloads
Pobierz
ESPI 15/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 75%
  2 files      127 downloads
Pobierz
EBI 39/2015 – Rejestracja zmian Statutu Spółki zmiana firmy i podwyższenie kapitału zakładowego
  2 files      141 downloads
Pobierz
EBI 37/2015 – Zmiana Animatora Rynku
  1 files      79 downloads
Pobierz
EBI 36/2015 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G
  1 files      161 downloads
Pobierz
EBI 35/2015 – Przedterminowy wykup Obligacji serii A
  1 files      123 downloads
Pobierz
EBI 34/2015 – Przydział akcji serii G i informacje podsumowujące subskrypcję
  1 files      94 downloads
Pobierz
EBI 33/2015 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      94 downloads
Pobierz
EBI 31/2015 – Harmonogram emisji akcji serii G z prawem poboru
  1 files      77 downloads
Pobierz
EBI 32/2015 – Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii G Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      81 downloads
Pobierz
EBI 30/2015 – Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu
  8 files      564 downloads
Pobierz
EBI 29/2015 – Powołanie Członka Zarządu Spółki
  1 files      77 downloads
Pobierz
EBI 26/2015 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 sierpnia 2015 r.
  2 files      139 downloads
Pobierz
EBI 27/2015 – Odwołanie i powołanie składu Rady Nadzorczej
  1 files      80 downloads
Pobierz
EBI 28/2015 – Zmiana treści Statutu Spółki
  1 files      144 downloads
Pobierz
EBI 23/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      73 downloads
Pobierz
EBI 24/2015 – Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
  1 files      112 downloads
Pobierz
EBI 22/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. wraz z projektami uchwał
  7 files      367 downloads
Pobierz
ESPI 13/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. wraz z projektami uchwał
  2 files      128 downloads
Pobierz
EBI 21/2015 – Komunikat o rejestracji w KDPW jpp akcji Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      75 downloads
Pobierz
EBI 20/2015 – Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych
  1 files      112 downloads
Pobierz
ESPI 12/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Zarządu
  1 files      119 downloads
Pobierz
ESPI 10/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5%
  2 files      188 downloads
Pobierz
ESPI 11/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o przekroczeniu progu 25%
  2 files      183 downloads
Pobierz
EBI 19/2015 – Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.
  3 files      194 downloads
Pobierz
EBI 18/2015 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 r.
  2 files      133 downloads
Pobierz
ESPI 7/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 33% oraz o zejściu poniżej progu 33%
  2 files      141 downloads
Pobierz
EBI 17/2015 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2015 r.
  4 files      229 downloads
Pobierz
ESPI 6/2015 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2015 r.
  2 files      116 downloads
Pobierz
EBI 16/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2015 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      220 downloads
Pobierz
ESPI 4/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5%
  2 files      135 downloads
Pobierz
ESPI 5/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał
  2 files      149 downloads
Pobierz
EBI 13/2015 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii F
  1 files      86 downloads
Pobierz
EBI 14/2015 – Nabycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      82 downloads
Pobierz
EBI 11/2015 – Wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F
  1 files      76 downloads
Pobierz
EBI 10/2015 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      90 downloads
Pobierz
EBI 9/2015 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      64 downloads
Pobierz
EBI 8/2015 – Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      84 downloads
Pobierz
EBI 7/2015 – Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A
  1 files      75 downloads
Pobierz
EBI 6/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      135 downloads
Pobierz
EBI 5/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      66 downloads
Pobierz
EBI 4/2015 – Nabycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      97 downloads
Pobierz
ESPI 3/2015 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. powyżej 33%
  2 files      130 downloads
Pobierz
ESPI 2/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Zarządu Spółki
  1 files      88 downloads
Pobierz
EBI 2/2015 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      218 downloads
Pobierz
ESPI 1/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej
  1 files      65 downloads
Pobierz
EBI 1/2015 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      79 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 44/2015 – Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.
  3 files      166 downloads
Pobierz
EBI 43/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.01.2016 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      214 downloads
Pobierz
ESPI 16/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 stycznia
  1 files      96 downloads
Pobierz
ESPI 17/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej
  1 files      69 downloads
Pobierz
EBI 41/2015 – Zakończenie projektu objętego dofinansowaniem
  1 files      66 downloads
Pobierz
EBI 42/2015 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii G
  1 files      146 downloads
Pobierz
EBI 40/2015 – Zmiana skróconej nazwy Spółki i oznaczenia w notowaniach akcji
  1 files      140 downloads
Pobierz
ESPI 15/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 75%
  2 files      127 downloads
Pobierz
EBI 39/2015 – Rejestracja zmian Statutu Spółki zmiana firmy i podwyższenie kapitału zakładowego
  2 files      141 downloads
Pobierz
EBI 37/2015 – Zmiana Animatora Rynku
  1 files      79 downloads
Pobierz
EBI 36/2015 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G
  1 files      161 downloads
Pobierz
EBI 35/2015 – Przedterminowy wykup Obligacji serii A
  1 files      123 downloads
Pobierz
EBI 34/2015 – Przydział akcji serii G i informacje podsumowujące subskrypcję
  1 files      94 downloads
Pobierz
EBI 33/2015 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      94 downloads
Pobierz
EBI 31/2015 – Harmonogram emisji akcji serii G z prawem poboru
  1 files      77 downloads
Pobierz
EBI 32/2015 – Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii G Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      81 downloads
Pobierz
EBI 30/2015 – Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu
  8 files      564 downloads
Pobierz
EBI 29/2015 – Powołanie Członka Zarządu Spółki
  1 files      77 downloads
Pobierz
EBI 26/2015 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 sierpnia 2015 r.
  2 files      139 downloads
Pobierz
EBI 27/2015 – Odwołanie i powołanie składu Rady Nadzorczej
  1 files      80 downloads
Pobierz
EBI 28/2015 – Zmiana treści Statutu Spółki
  1 files      144 downloads
Pobierz
EBI 23/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      73 downloads
Pobierz
EBI 24/2015 – Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
  1 files      112 downloads
Pobierz
EBI 22/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. wraz z projektami uchwał
  7 files      367 downloads
Pobierz
ESPI 13/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. wraz z projektami uchwał
  2 files      128 downloads
Pobierz
EBI 21/2015 – Komunikat o rejestracji w KDPW jpp akcji Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      75 downloads
Pobierz
EBI 20/2015 – Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych
  1 files      112 downloads
Pobierz
ESPI 12/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Zarządu
  1 files      119 downloads
Pobierz
ESPI 10/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5%
  2 files      188 downloads
Pobierz
ESPI 11/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o przekroczeniu progu 25%
  2 files      183 downloads
Pobierz
EBI 19/2015 – Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.
  3 files      194 downloads
Pobierz
EBI 18/2015 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 r.
  2 files      133 downloads
Pobierz
ESPI 7/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 33% oraz o zejściu poniżej progu 33%
  2 files      141 downloads
Pobierz
EBI 17/2015 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2015 r.
  4 files      229 downloads
Pobierz
ESPI 6/2015 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2015 r.
  2 files      116 downloads
Pobierz
EBI 16/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2015 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      220 downloads
Pobierz
ESPI 4/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5%
  2 files      135 downloads
Pobierz
ESPI 5/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał
  2 files      149 downloads
Pobierz
EBI 13/2015 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii F
  1 files      86 downloads
Pobierz
EBI 14/2015 – Nabycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      82 downloads
Pobierz
EBI 11/2015 – Wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F
  1 files      76 downloads
Pobierz
EBI 10/2015 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      90 downloads
Pobierz
EBI 9/2015 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      64 downloads
Pobierz
EBI 8/2015 – Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      84 downloads
Pobierz
EBI 7/2015 – Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A
  1 files      75 downloads
Pobierz
EBI 6/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      135 downloads
Pobierz
EBI 5/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      66 downloads
Pobierz
EBI 4/2015 – Nabycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      97 downloads
Pobierz
ESPI 3/2015 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. powyżej 33%
  2 files      130 downloads
Pobierz
ESPI 2/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Zarządu Spółki
  1 files      88 downloads
Pobierz
EBI 2/2015 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      218 downloads
Pobierz
ESPI 1/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej
  1 files      65 downloads
Pobierz
EBI 1/2015 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      79 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 44/2015 – Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.
  3 files      166 downloads
Pobierz
EBI 43/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.01.2016 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      214 downloads
Pobierz
ESPI 16/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 stycznia
  1 files      96 downloads
Pobierz
ESPI 17/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej
  1 files      69 downloads
Pobierz
EBI 41/2015 – Zakończenie projektu objętego dofinansowaniem
  1 files      66 downloads
Pobierz
EBI 42/2015 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii G
  1 files      146 downloads
Pobierz
EBI 40/2015 – Zmiana skróconej nazwy Spółki i oznaczenia w notowaniach akcji
  1 files      140 downloads
Pobierz
ESPI 15/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 75%
  2 files      127 downloads
Pobierz
EBI 39/2015 – Rejestracja zmian Statutu Spółki zmiana firmy i podwyższenie kapitału zakładowego
  2 files      141 downloads
Pobierz
EBI 37/2015 – Zmiana Animatora Rynku
  1 files      79 downloads
Pobierz
EBI 36/2015 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G
  1 files      161 downloads
Pobierz
EBI 35/2015 – Przedterminowy wykup Obligacji serii A
  1 files      123 downloads
Pobierz
EBI 34/2015 – Przydział akcji serii G i informacje podsumowujące subskrypcję
  1 files      94 downloads
Pobierz
EBI 33/2015 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      94 downloads
Pobierz
EBI 31/2015 – Harmonogram emisji akcji serii G z prawem poboru
  1 files      77 downloads
Pobierz
EBI 32/2015 – Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii G Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      81 downloads
Pobierz
EBI 30/2015 – Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu
  8 files      564 downloads
Pobierz
EBI 29/2015 – Powołanie Członka Zarządu Spółki
  1 files      77 downloads
Pobierz
EBI 26/2015 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 sierpnia 2015 r.
  2 files      139 downloads
Pobierz
EBI 27/2015 – Odwołanie i powołanie składu Rady Nadzorczej
  1 files      80 downloads
Pobierz
EBI 28/2015 – Zmiana treści Statutu Spółki
  1 files      144 downloads
Pobierz
EBI 23/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      73 downloads
Pobierz
EBI 24/2015 – Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
  1 files      112 downloads
Pobierz
EBI 22/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. wraz z projektami uchwał
  7 files      367 downloads
Pobierz
ESPI 13/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. wraz z projektami uchwał
  2 files      128 downloads
Pobierz
EBI 21/2015 – Komunikat o rejestracji w KDPW jpp akcji Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      75 downloads
Pobierz
EBI 20/2015 – Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych
  1 files      112 downloads
Pobierz
ESPI 12/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Zarządu
  1 files      119 downloads
Pobierz
ESPI 10/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5%
  2 files      188 downloads
Pobierz
ESPI 11/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o przekroczeniu progu 25%
  2 files      183 downloads
Pobierz
EBI 19/2015 – Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.
  3 files      194 downloads
Pobierz
EBI 18/2015 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 r.
  2 files      133 downloads
Pobierz
ESPI 7/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 33% oraz o zejściu poniżej progu 33%
  2 files      141 downloads
Pobierz
EBI 17/2015 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2015 r.
  4 files      229 downloads
Pobierz
ESPI 6/2015 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2015 r.
  2 files      116 downloads
Pobierz
EBI 16/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2015 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      220 downloads
Pobierz
ESPI 4/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5%
  2 files      135 downloads
Pobierz
ESPI 5/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał
  2 files      149 downloads
Pobierz
EBI 13/2015 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii F
  1 files      86 downloads
Pobierz
EBI 14/2015 – Nabycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      82 downloads
Pobierz
EBI 11/2015 – Wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F
  1 files      76 downloads
Pobierz
EBI 10/2015 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      90 downloads
Pobierz
EBI 9/2015 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      64 downloads
Pobierz
EBI 8/2015 – Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      84 downloads
Pobierz
EBI 7/2015 – Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A
  1 files      75 downloads
Pobierz
EBI 6/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      135 downloads
Pobierz
EBI 5/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      66 downloads
Pobierz
EBI 4/2015 – Nabycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      97 downloads
Pobierz
ESPI 3/2015 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. powyżej 33%
  2 files      130 downloads
Pobierz
ESPI 2/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Zarządu Spółki
  1 files      88 downloads
Pobierz
EBI 2/2015 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      218 downloads
Pobierz
ESPI 1/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej
  1 files      65 downloads
Pobierz
EBI 1/2015 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      79 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 44/2015 – Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.
  3 files      166 downloads
Pobierz
EBI 43/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.01.2016 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      214 downloads
Pobierz
ESPI 16/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 stycznia
  1 files      96 downloads
Pobierz
ESPI 17/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej
  1 files      69 downloads
Pobierz
EBI 41/2015 – Zakończenie projektu objętego dofinansowaniem
  1 files      66 downloads
Pobierz
EBI 42/2015 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii G
  1 files      146 downloads
Pobierz
EBI 40/2015 – Zmiana skróconej nazwy Spółki i oznaczenia w notowaniach akcji
  1 files      140 downloads
Pobierz
ESPI 15/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 75%
  2 files      127 downloads
Pobierz
EBI 39/2015 – Rejestracja zmian Statutu Spółki zmiana firmy i podwyższenie kapitału zakładowego
  2 files      141 downloads
Pobierz
EBI 37/2015 – Zmiana Animatora Rynku
  1 files      79 downloads
Pobierz
EBI 36/2015 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G
  1 files      161 downloads
Pobierz
EBI 35/2015 – Przedterminowy wykup Obligacji serii A
  1 files      123 downloads
Pobierz
EBI 34/2015 – Przydział akcji serii G i informacje podsumowujące subskrypcję
  1 files      94 downloads
Pobierz
EBI 33/2015 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      94 downloads
Pobierz
EBI 31/2015 – Harmonogram emisji akcji serii G z prawem poboru
  1 files      77 downloads
Pobierz
EBI 32/2015 – Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii G Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      81 downloads
Pobierz
EBI 30/2015 – Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu
  8 files      564 downloads
Pobierz
EBI 29/2015 – Powołanie Członka Zarządu Spółki
  1 files      77 downloads
Pobierz
EBI 26/2015 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 sierpnia 2015 r.
  2 files      139 downloads
Pobierz
EBI 27/2015 – Odwołanie i powołanie składu Rady Nadzorczej
  1 files      80 downloads
Pobierz
EBI 28/2015 – Zmiana treści Statutu Spółki
  1 files      144 downloads
Pobierz
EBI 23/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      73 downloads
Pobierz
EBI 24/2015 – Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
  1 files      112 downloads
Pobierz
EBI 22/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. wraz z projektami uchwał
  7 files      367 downloads
Pobierz
ESPI 13/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. wraz z projektami uchwał
  2 files      128 downloads
Pobierz
EBI 21/2015 – Komunikat o rejestracji w KDPW jpp akcji Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      75 downloads
Pobierz
EBI 20/2015 – Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych
  1 files      112 downloads
Pobierz
ESPI 12/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Zarządu
  1 files      119 downloads
Pobierz
ESPI 10/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5%
  2 files      188 downloads
Pobierz
ESPI 11/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o przekroczeniu progu 25%
  2 files      183 downloads
Pobierz
EBI 19/2015 – Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.
  3 files      194 downloads
Pobierz
EBI 18/2015 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 r.
  2 files      133 downloads
Pobierz
ESPI 7/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 33% oraz o zejściu poniżej progu 33%
  2 files      141 downloads
Pobierz
EBI 17/2015 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2015 r.
  4 files      229 downloads
Pobierz
ESPI 6/2015 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2015 r.
  2 files      116 downloads
Pobierz
EBI 16/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2015 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      220 downloads
Pobierz
ESPI 4/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5%
  2 files      135 downloads
Pobierz
ESPI 5/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał
  2 files      149 downloads
Pobierz
EBI 13/2015 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii F
  1 files      86 downloads
Pobierz
EBI 14/2015 – Nabycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      82 downloads
Pobierz
EBI 11/2015 – Wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F
  1 files      76 downloads
Pobierz
EBI 10/2015 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      90 downloads
Pobierz
EBI 9/2015 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      64 downloads
Pobierz
EBI 8/2015 – Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      84 downloads
Pobierz
EBI 7/2015 – Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A
  1 files      75 downloads
Pobierz
EBI 6/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      135 downloads
Pobierz
EBI 5/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      66 downloads
Pobierz
EBI 4/2015 – Nabycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      97 downloads
Pobierz
ESPI 3/2015 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. powyżej 33%
  2 files      130 downloads
Pobierz
ESPI 2/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Zarządu Spółki
  1 files      88 downloads
Pobierz
EBI 2/2015 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      218 downloads
Pobierz
ESPI 1/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej
  1 files      65 downloads
Pobierz
EBI 1/2015 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      79 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 44/2015 – Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.
  3 files      166 downloads
Pobierz
EBI 43/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.01.2016 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      214 downloads
Pobierz
ESPI 16/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 stycznia
  1 files      96 downloads
Pobierz
ESPI 17/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej
  1 files      69 downloads
Pobierz
EBI 41/2015 – Zakończenie projektu objętego dofinansowaniem
  1 files      66 downloads
Pobierz
EBI 42/2015 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii G
  1 files      146 downloads
Pobierz
EBI 40/2015 – Zmiana skróconej nazwy Spółki i oznaczenia w notowaniach akcji
  1 files      140 downloads
Pobierz
ESPI 15/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 75%
  2 files      127 downloads
Pobierz
EBI 39/2015 – Rejestracja zmian Statutu Spółki zmiana firmy i podwyższenie kapitału zakładowego
  2 files      141 downloads
Pobierz
EBI 37/2015 – Zmiana Animatora Rynku
  1 files      79 downloads
Pobierz
EBI 36/2015 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G
  1 files      161 downloads
Pobierz
EBI 35/2015 – Przedterminowy wykup Obligacji serii A
  1 files      123 downloads
Pobierz
EBI 34/2015 – Przydział akcji serii G i informacje podsumowujące subskrypcję
  1 files      94 downloads
Pobierz
EBI 33/2015 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      94 downloads
Pobierz
EBI 31/2015 – Harmonogram emisji akcji serii G z prawem poboru
  1 files      77 downloads
Pobierz
EBI 32/2015 – Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii G Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      81 downloads
Pobierz
EBI 30/2015 – Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu
  8 files      564 downloads
Pobierz
EBI 29/2015 – Powołanie Członka Zarządu Spółki
  1 files      77 downloads
Pobierz
EBI 26/2015 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 sierpnia 2015 r.
  2 files      139 downloads
Pobierz
EBI 27/2015 – Odwołanie i powołanie składu Rady Nadzorczej
  1 files      80 downloads
Pobierz
EBI 28/2015 – Zmiana treści Statutu Spółki
  1 files      144 downloads
Pobierz
EBI 23/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      73 downloads
Pobierz
EBI 24/2015 – Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
  1 files      112 downloads
Pobierz
EBI 22/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. wraz z projektami uchwał
  7 files      367 downloads
Pobierz
ESPI 13/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. wraz z projektami uchwał
  2 files      128 downloads
Pobierz
EBI 21/2015 – Komunikat o rejestracji w KDPW jpp akcji Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      75 downloads
Pobierz
EBI 20/2015 – Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych
  1 files      112 downloads
Pobierz
ESPI 12/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Zarządu
  1 files      119 downloads
Pobierz
ESPI 10/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5%
  2 files      188 downloads
Pobierz
ESPI 11/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o przekroczeniu progu 25%
  2 files      183 downloads
Pobierz
EBI 19/2015 – Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.
  3 files      194 downloads
Pobierz
EBI 18/2015 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 r.
  2 files      133 downloads
Pobierz
ESPI 7/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 33% oraz o zejściu poniżej progu 33%
  2 files      141 downloads
Pobierz
EBI 17/2015 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2015 r.
  4 files      229 downloads
Pobierz
ESPI 6/2015 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2015 r.
  2 files      116 downloads
Pobierz
EBI 16/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2015 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      220 downloads
Pobierz
ESPI 4/2015 – Zawiadomienie o akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5%
  2 files      135 downloads
Pobierz
ESPI 5/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał
  2 files      149 downloads
Pobierz
EBI 13/2015 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii F
  1 files      86 downloads
Pobierz
EBI 14/2015 – Nabycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      82 downloads
Pobierz
EBI 11/2015 – Wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F
  1 files      76 downloads
Pobierz
EBI 10/2015 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      90 downloads
Pobierz
EBI 9/2015 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      64 downloads
Pobierz
EBI 8/2015 – Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      84 downloads
Pobierz
EBI 7/2015 – Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A
  1 files      75 downloads
Pobierz
EBI 6/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      135 downloads
Pobierz
EBI 5/2015 – Zbycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      66 downloads
Pobierz
EBI 4/2015 – Nabycie aktywów o istotnej wartości
  1 files      97 downloads
Pobierz
ESPI 3/2015 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. powyżej 33%
  2 files      130 downloads
Pobierz
ESPI 2/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Zarządu Spółki
  1 files      88 downloads
Pobierz
EBI 2/2015 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      218 downloads
Pobierz
ESPI 1/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej
  1 files      65 downloads
Pobierz
EBI 1/2015 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      79 downloads
Pobierz