EBI – Raport bieżący nr 4/2019

By 8 lutego 2019 No Comments
no image added yet.

Version
Download139
Stock
File Size153.56 KB
Create Date8 lutego 2019
Pobierz

Raport bieżący nr 4/2019
Data sporządzenia: 08-02-2019
Temat: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka"), niniejszym informuje, że powziął wiedzę o rejestracji zmiany treści Statutu Spółki poprzez rejestrację scalenia akcji Spółki. Scalenie akcji wynika z uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2018 r. W załączeniu Spółka przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Cezary Jasiński – Prezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply