ESPI – Raport bieżący nr 20/2019

By 5 września 2019 No Comments
no image added yet.

Version
Download70
Stock
File Size0.00 KB
Create Date5 września 2019
Pobierz

Raport bieżący nr 20/2019

Data sporządzenia: 05-09-2019

Temat: sprzedaż obligacji serii A

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Emitent"_ informuje, że w dniu 4 września 2019 r. zawarł umowę sprzedaży 75.188 _siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem_ Obligacji zwykłych na okaziciela serii A wyemitowanych przez Biochemia Investments sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za cenę 101,00 zł _sto jeden złotych_ za jedną Obligację, tj. za łączną cenę w wysokości 7.593.988,00 zł _siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych_ na rzecz spółki Boruta – Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Emitent posiadał łącznie 78.676 _siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć_ Obligacji serii A, które objął w dniu 21 grudnia 2018 r., o czym informował raportem ESPI nr 26/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. Po zawarciu transakcji w posiadaniu Emitenta pozostaje 3.488 _trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem_ Obligacji serii A.

Środki pochodzące ze sprzedaży Obligacji zostały przeznaczone na zapłatę na rzecz spółki Boruta – Zachem S.A. z tytułu objęcia akcji serii E tej spółki, która wyniosła łącznie 7.593.927,40 zł _siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści groszy_. O objęciu akcji serii E Emitent informował raportem ESPI nr 18/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Niniejszy raport jest istotny ze względu na wartość zawartej transakcji, która przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

 

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply