ESPI – Raport bieżący nr 6/2019

By 5 marca 2019 No Comments
no image added yet.

Version
Download71
Stock
File Size0.00 KB
Create Date5 marca 2019
Pobierz

Raport bieżący nr 6/2019

Data sporządzenia: 05-03-2019

Temat: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 lutego 2019 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:

MERU FUND FIZ z siedzibą w Warszawie, posiadający łącznie 83.678.539 akcji Spółki (po rejestracji scalenia – 20.919.635), uprawniających do 83.678.539 głosów (po rejestracji scalenia – 20.919.635 głosów), co stanowiło 99,85% ogólnej liczby głosów na tym NWZA oraz 58,20% głosów ogółem w Spółce.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply