ESPI – Raport bieżący nr 14/2020

By 18 czerwca 2020 No Comments
no image added yet.

Version
Download207
Stock
File Size0.00 KB
Create Date18 czerwca 2020
Pobierz

Data sporządzenia: 18-06-2020

Temat: zawarcie umowy dystrybucyjnej

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _"Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę dystrybucyjną ze spółką Proster Company Limited z siedziba w Seulu, Korea Południowa _"Kontrahent"_. Zawarcie umowy dystrybucyjnej jest kontynuacją współpracy nawiązanej na podstawie listu intencyjnego, o którego zawarciu Emitent informował raportem ESPI nr 11/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.

Kontrahent jest zainteresowany i posiada możliwości techniczne i osobowe związane z dystrybucją projektów Emitenta, tj. wirtualnej strzykawki i TutorDerm oraz ewentualnych produktów, które mogą powstać w przyszłości _"Produkty"_.

Kontrahent będzie kupować od Emitenta Produkty we własnym imieniu i dokonywał ich dalszej sprzedaży na rzecz zainteresowanych podmiotów. Umowa ma charakter dystrybucji niewyłącznej, natomiast w przypadku dokonania przez Kontrahenta zamówienia Produktów za łączną kwotę ponad 5 mln dolarów amerykańskich rocznie, otrzyma on wyłączność na sprzedaż Produktów na terytorium Korei Południowej. Umowa została zawarta na okres 2 lat z możliwością jej przedłużenia o dalsze okresy, przy czym każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia przedmiotowej umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Strony będą również kontynuować współpracę określoną w liście intencyjnym, tj. w zakresie stworzenia symulatora medycznego dotyczącego zjawisk związanych z wirusem SARS-COV-2 oraz wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem i realizacją Produktów.
Jednocześnie Kontrahent zobowiązał się do promowania Produktów Emitenta oraz samego Emitenta na terytorium Korei Południowej.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

 

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply