ESPI – Raport bieżący nr 21/2019

By 30 września 2019 No Comments
no image added yet.

Version
Download265
Stock
File Size0.00 KB
Create Date30 września 2019
Pobierz

Raport bieżący nr 21/2019

Data sporządzenia: 30-09-2019

Temat: podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Centrum Badawczo – Rozwojowego Inventionmed S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Emitent"_, w nawiązaniu do raportów ESPI nr 12/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. oraz ESPI nr 17/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r., informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa dotycząca zasad dofinansowania realizacji projektu pt. "Centrum innowacyjnych technik symulacji medycznych i rehabilitacyjnych w oparciu o wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz autorską technologię podwójnej immersji" _Centrum Badawczo – Rozwojowe_. Umowa została podpisana z Ministrem Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Emitentowi zostało przyznane dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 16.240.950,00 zł _szesnaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych_.

Centrum Badawczo – Rozwojowe będące przedmiotem projektu i dofinansowania, zgodnie z założeniami i planami Emitenta, ukierunkowane będzie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie symulatorów medycznych i rehabilitacyjnych nie tylko w zakresie dermatologii i medycyny estetycznej, ale również m.in: kardiologii, kardiochirurgii, neurochirurgii, anatomii czy rehabilitacji neurologicznej.

Informacje dotyczące Centrum Badawczo – Rozwojowego zostały wskazane w raportach ESPI nr 12/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. oraz ESPI nr 17/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

 

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply