EBI – Raport bieżący nr 18/2020

By 27 października 2020 No Comments
no image added yet.

Version
Download4
Stock
File Size148.68 KB
Create Date27 października 2020
Pobierz

Raport bieżący nr 19/2020

Data sporządzenia: 27-10-2020

Temat: Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka"), niniejszym informuje o powzięciu informacji o rejestracji zmiany treści Statutu Spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 6 mln zł w drodze emisji akcji serii E.

Powyższa zmiana wynika z uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2020 r.

W załączeniu Spółka przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply