ESPI – Raport bieżący nr 3/2021

By 5 lutego 2021 No Comments
no image added yet.

Version
Download4
Stock
File Size0.00 KB
Create Date5 lutego 2021
Pobierz

Raport bieżący nr 3/2021

Data sporządzenia: 05-02-2021

Temat: złożenie zapisu na akcje serii F Spółki Softblue S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu ESPI numer 1/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 5 lutego 2021 roku Spółka złożyła zapis na całość przysługujących jej akcji serii F Softblue S.A., tj. na 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji po cenie emisyjnej 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze) za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 4.180.000,00 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) w ramach emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru. Spółka złożyła zapis za pośrednictwem biura maklerskiego, na którym jednostkowe prawa poboru były zapisane, tym samym wpłata ma charakter gotówkowy.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Tomasz Kierul – Prezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply