ESPI – Raport bieżący nr 15/2019

By 2 lipca 2019 No Comments
no image added yet.

Version
Download153
Stock
File Size192.45 KB
Create Date2 lipca 2019
Pobierz

Raport bieżący nr 15/2019
Data sporządzenia: 02-07-2019
Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Joyfix Ltd. W wyniku nabycia akcji przez Joyfix Ltd od podmiotu, którego jest on współwłaścicielem większościowym, Joyfix Ltd zwiększył swój udział bezpośredniego posiadania akcji, natomiast zmniejszył się udział posiadany pośrednio. Łączny udział (bezpośredni i pośredni) nie uległ istotnej zmianie.

Treść zawiadomienia w załączeniu.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply