ESPI – Raport bieżący nr 7/2019

By 10 kwietnia 2019 No Comments
no image added yet.

Version
Download206
Stock
File Size0.00 KB
Create Date10 kwietnia 2019
Pobierz

Raport bieżący nr 7/2019
Data sporządzenia: 10-04-2019
Temat: Realizacja płatności za udziały w Laboratorium Naturella sp. z o.o. oraz zwrot pożyczek
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., niniejszym informuje, że 9 kwietnia 2019 r. otrzymał od Boruty – Zachem S.A. (dalej: "Kupujący") środki z tytułu sprzedaży udziałów w Laboratorium Naturella sp. z o.o. Również Laboratorium Naturella sp. z o.o. w dniu 9 kwietnia 2019 r. dokonała zwrotu pożyczek wraz z należnymi odsetkami. Płatności nastąpiły przedterminowo, gdyż zgodnie z umową sprzedaży termin zapłaty za udziały jak i zwrot pożyczek został określony do 30 czerwca 2019 r. W związku z powyższym, poręczenie udzielone przez Kupującego wygasło z mocy prawa, a całość zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży udziałów w Laboratorium Naturella sp. z o.o. została wykonana.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply