ESPI – Raport bieżący nr 17/2019

By 12 sierpnia 2019 No Comments
no image added yet.

Version
Download221
Stock
File Size0.00 KB
Create Date12 sierpnia 2019
Pobierz

Raport bieżący nr 17/2019

Data sporządzenia: 12-08-2019

Temat: Otrzymanie pisma z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Emitent"_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 12/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r., informuje, że otrzymał pismo z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące pozytywnej opinii złożonego przez Emitenta wniosku o dofinansowanie projektu "Centrum innowacyjnych technik symulacji medycznych i rehabilitacyjnych w oparciu o wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz autorską technologię podwójnej immersji" _dalej: Centrum Badawczo Rozwojowe_ wraz ze wskazaniem dokumentów jakie są niezbędne do sporządzenia umowy o dofinansowanie. Po dostarczeniu przez Emitenta odpowiednich dokumentów zostanie sporządzona a następnie podpisana umowa o dofinansowanie, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 16.240.950 zł _szesnaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych_, natomiast koszt Centrum Badawczo Rozwojowego Emitent wycenił na kwotę 29.529.000 zł _dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych_.

Założenia dotyczące Centrum Badawczo Rozwojowego zostały wskazane w raporcie ESPI nr 12/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. Emitent podkreśla, że Centrum Badawczo Rozwojowe będzie ukierunkowane na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie symulatorów medycznych i rehabilitacyjnych nie tylko w zakresie dermatologii i medycyny estetycznej, ale również m.in: kardiologii, kardiochirurgii, neurochirurgii, anatomia czy rehabilitacji neurologicznej. Symulatory medyczne tworzone będą w oparciu o wirtualną rzeczywistość _VR_ i rozszerzoną rzeczywistość _AR_.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

 

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply