Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Tytuł Projektu: ,,Centrum innowacyjnych technik symulacji medycznych i rehabilitacyjnych w oparciu o wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz autorską technologię podwójnej imersji’’

Głównym celem projektu jest utworzenie w ramach działalności spółki InventionMed Centrum innowacyjnych technik symulacji medycznych i rehabilitacyjnych w oparciu o wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz autorską technologię podwójnej imersji. Działalność Centrum będzie ukierunkowana głównie na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie symulatorów medycznych.

Całkowita wartość projektu: 36 320 670,00 zł

Wartość dofinansowania: 16 240 950,00 zł

Rok dofinansowania: 2019

Przedmiotem projektu jest utworzenie multidyscyplinarnego Centrum Badawczo – Rozwojowego symulacji medycznych i rehabilitacyjnych poprzez stworzenie niezbędnej infrastruktury służącej prowadzeniu prac B + R w dziedzinie symulacji medycznych w oparciu o VR (virtual reality) i AR (augmented reality).Projekt uwzględnia inwestycję w budowę powierzchni obiektu CBR oraz niezbędnego wyposażenia, które umożliwią tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i prototypowych symulatorów medycznych.