ESPI – Raport bieżący nr 30/2020

By 8 października 2020 No Comments
no image added yet.

Version
Download2
Stock
File Size0.00 KB
Create Date8 października 2020
Pobierz

Raport bieżący nr 30/2020

Data sporządzenia: 08-10-2020

Temat: zawarcie umowy o zachowaniu poufności

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Emitenta obustronnie podpisana umowa o zachowaniu poufności (NDA) ze spółką Cutera Inc. z siedzibą w Brisbane, Stany Zjednoczone ("Kontrahent").

Umowa o poufności została zawarta w związku z możliwością nawiązania współpracy biznesowej pomiędzy Stronami w zakresie rozwoju produktów tworzonych przez Emitenta.

Zgodnie z przedmiotową umową Strony będą wymieniać się informacjami mającymi charakter informacji poufnych, stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu możliwości nawiązania współpracy w przyszłości w wyżej wymienionym zakresie.

Kontrahent jest globalnym podmiotem zajmującym się produkcją i rozwojem urządzeń związanych z branżą medycyny estetycznej oraz posiadający globalną dystrybucję swoich rozwiązań. Kontrahent prowadzi bezpośrednia działalność m.in. w Ameryce Północnej, Australii, Japonii oraz Europie. Produkty Kontrahenta są dystrybuowane w ponad 40 krajach na świecie.

Emitent zdecydował się na współpracę z Kontrahentem, gdyż jest on wiodącym producentem m.in. laseru wykorzystywanego w medycynie estetycznej, na bazie którego Emitent opracował swój wirtualny laser w ramach projektu TutorDerm.

Zawarcie przedmiotowej umowy nie rodzi po żadnej ze Stron zobowiązań finansowych, natomiast jest to pierwszy etap w rozmowach związanych z nawiązaniem współpracy biznesowej pomiędzy stronami w zakresie potencjalnej współpracy w zakresie wzajemnego rozwoju know-how oraz technologii opracowywanej przez Strony oraz sprzętu medycznego, który mógłby zostać wykorzystany przez Emitenta w ramach realizowanych projektów. W przypadku zawarcia takiej umowy Emitent poinformuje o tym odrębnym raportem.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

 

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply