ESPI – Raport bieżący nr 17/2018

By 25 października 2018 No Comments
no image added yet.

Version
Download132
Stock
File Size0.00 KB
Create Date25 października 2018
Pobierz

Raport bieżący nr 17/2018
Data sporządzenia: 25-10-2018
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.11.2018 r. wraz
z projektami uchwał
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect"
Treść raportu:
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20
listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Bydgoszczy przy ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3, w Kancelarii
Notarialnej Ewy Opara. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do
głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany Statutu Spółki.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

załącznik do raportu nr 17-2018 (1)

załącznik do raportu nr 17-2018 (2)

załącznik do raportu nr 17-2018 (3)

załącznik do raportu nr 17-2018 (4)

 

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply