ESPI – Raport bieżący nr 8/2019

By 13 kwietnia 2019 No Comments
no image added yet.

Version
Download126
Stock
File Size0.00 KB
Create Date13 kwietnia 2019
Pobierz

Raport bieżący nr 8/2019
Data sporządzenia: 13-04-2019
Temat: Zawarcie porozumienia w przedmiocie częściowego rozwiązania oferty nabycia Obligacji serii B
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2019 z dnia 8 lutego 2019 r., informuje, że zawarł porozumienie ze spółką Biochemia Investments sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i częściowo rozwiązał ofertę nabycia Obligacji serii B – w ilości 14.000 (czternaście tysięcy) sztuk. W związku z faktem, że Obligacje serii B nie zostały jeszcze przydzielone, zwrot środków nastąpił w wysokości równowartości wpłaconych środków, tj. Biochemia Investments sp. z o.o. zwróciła Emitentowi kwotę 1,4 mln zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych).
Mając na uwadze powyższe, w posiadaniu Emitenta pozostaje 4.445 (cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć) Obligacji serii B o wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych), a wartości nominalnej 110,00 zł (sto dziesięć złotych), tj. o łącznej wartości emisyjnej 444.500,00 zł (czterysta czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych), o łącznej wartości nominalnej 488.950,00 zł (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
Warunki emisji Obligacji serii B zostały przedstawione w raporcie ESPI nr 4/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.
Przydział Obligacji serii B jeszcze nie nastąpił. O przydziale Obligacji serii B Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply