ESPI – Raport bieżący nr 27/2020

By 8 września 2020 No Comments
no image added yet.

Version
Download4
Stock
File Size0.00 KB
Create Date8 września 2020
Pobierz

Raport bieżący nr 27/2020

Data sporządzenia: 08-09-2020

Temat: zawarcie umowy objęcia akcji serii E wyemitowanych przez Inventionmed S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 7 września 2020 r. spółka Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Kontrahent") przyjęła propozycję objęcia akcji serii E i została pomiędzy stronami zawarta umowa objęcia akcji, na podstawie której Kontrahent objął 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii E Emitenta o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy), po cenie emisyjnej 1,23 zł (jeden złoty dwadzieścia trzy grosze), tj. za łączną kwotę 18.450.000,00 zł (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Ustalona przez strony cena emisyjna jest to średnia cena akcji Emitenta notowanych na rynku NewConnect z ostatnich 3 miesięcy. Zapłata za akcje zostanie dokona w terminie do 14 września 2020 r., o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Akcje serii E zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 czerwca 2020 r. Emitent informował o podjętych uchwałach przez walne zgromadzenie raportem EBI nr 8/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. Akcje serii E nie zostały jeszcze zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców. Po podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E kapitał zakładowy Emitenta będzie wynosił 20.278.715,60 zł.

Wraz z umową objęcia akcji Emitent zawarł z Kontrahentem umowę o niezbywaniu akcji (lock-up), w której Kontrahent zobowiązał się do niezbywania akcji serii E przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy objęcia akcji serii E.

Emitent uznał przedmiotową umowę za istotną ze względu na jej wartość, która przewyższa 20% kapitałów własnych Emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply