Zarząd

Tomasz Kierul

Prezes Zarządu

Specjalista w zakresie zarządzania projektami. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu i koordynowaniu projektów IT oraz kreacji innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych.

Od kilku lat zasiada w zarządach polskich spółek zajmujących się dostarczaniem oraz rozwojem innowacyjnych usług IT. Ponadto, działając na rzecz firm szkoleniowych oraz fundacji regionalnych, wspierał rozwój sektora teleinformatycznego poprzez podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności branży oraz integrowanie środowisk biznesowych i naukowych.

W czasie swojej kariery skutecznie realizował projekty dla instytucji prywatnych jak i publicznych m.in. dla Parlamentu Europejskiego, Ministerstw, Urzędów Miejskich, ale również dla firm takich jak: Siemens, czy Asseco.

Jest absolwentem Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy na specjalizacji z informatycznych systemów sterowania i zarządzania. Swoją ekspercką wiedzę poszerzał uczestnicząc w kursach, m. in. z zakresu zarządzania projektami oraz ochrony informacji niejawnych, a także zdobywając kolejne certyfikaty, jak certyfikat MLPP z prowadzenia projektów według metody Lenta.

Rada nadzorcza

Piotr Sulima

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe, Szkoły Głównej Handlowej na kierunku zarządzenie (studia doktoranckie) oraz University of Illinois at Urbana Champaign/Politechniki Lubelskiej (MBA). Pełni funkcje zarządcze w spółkach technologicznych.

Członek rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Barbara Zegarska

Specjalista z zakresu dermatologii i wenerologii a także specjalista alergologii z ponad 30 letnim doświadczeniem.
Przez 18 lat sprawowała funkcję dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy, a od 2001 r. pełni funkcję kierownika Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu.

Jest również konsultantem wojewódzkim ds. dermatologii i wenerologii, województwa kujawsko-pomorskiego, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), przewodniczącą Oddziału Bydgoskiego PTD i v-ce przewodniczącą Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD, członkiem EADV (Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii) i Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych.

Od ponad 14 lat zajmuje się zabiegami odmładzającymi oraz kosmetologią leczniczą i pielęgnacyjną.
Prof. Zegarska jest autorem i współautorem ponad 100 prac naukowych opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych z zakresu dermatologii, alergologii, dermatologii estetycznej oraz nowotworów skóry. Aktywnie angażuje się w projekty naukowe, organizację konferencji naukowych, warsztatów interaktywnych oraz promocyjnych akcji zdrowotnych.

Prof. Zegarska ukończyła Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie w 1979 r., uzyskując dyplom lekarza medycyny. W 1988 r. przystąpiła do egzaminu specjalizacyjnego, otrzymując z wyróżnieniem tytuł specjalisty II stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii. Następnym krokiem w jej karierze zawodowej było uzyskanie w 1993 r. tytułu doktora nauk medycznych, a rok później, w 1994 r., kolejnej specjalizacji II stopnia z zakresu alergologii. W 2010 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Mechanizmy starzenia się skóry w aspekcie badań klinicznych, morfologicznych i immunomorfologicznych” otrzymała tytuł doktora habilitowanego w zakresie medycyny w dziedzinie dermatologia.

Akcjonariusz posiadający powyżej 5% ogólnej liczby głosów.

Więcej

dr Kinga Kierul

Przez lata międzynarodowej kariery naukowej publikowała prace badawcze z zakresu biotechnologii, uczestniczyła konferencjach naukowych oraz była beneficjentką prestiżowych grantów badawczych, m. in. niemieckiego Ministerstwa Edukacji oraz Badań i Rozwoju czy Komisji Europejskiej. Autor szeregu nowatorskich pomysłów w zakresie biotechnologii i bioinformatyki. Praktyczne doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych.

Skutecznie łączy pracę naukową z biznesem – komercjalizacją wyników badań naukowych. W Spółce Softblue S.A. odpowiada za tworzenie i wdrażanie innowacyjnych projektów z zakresu biotechnologii.

Absolwentka Biotechnologii na Wydziale Rolnym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 2006 roku podjęła studia doktoranckie na berlińskim Uniwersytecie Humboldta w Instytucie Genetyki Bakterii, gdzie do 2010 roku pełniła funkcję asystenta profesora i nauczyciela akademickiego. W 2012 roku obroniła pracę doktorską pod tytułem „Comprehensive proteomic study of Bacillus amyloliquefaciens FZB42 and its responseto plant root exudates“. (“Kompleksowe badania proteomiczne bakterii Bacillus amyloliquefaciens FZB42 i ich wpływ na wysięki roślin korzeniowych”).

Członek Rady Nadzorczej powiązany z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów.

Więcej

Iwona Kierul

Absolwentka dwóch kierunków na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczestnik wielu szkoleń z Prawa Zamówień Publicznych, od wielu lat specjalista w tej branży. Ww. doświadczenie zdobyła podczas pracy w branży teleinformatycznej na pograniczu pracy z klientem publicznym i prywatnym.

Członek Rady Nadzorczej powiązany z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów

Jan Trzciński

Absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki.

Od ponad 10 lat z powodzeniem prowadzi własną działalność gospodarczą. Jako full stack developer tworzy zaawansowane rozwiązania informatyczne dla lokalnych i globalnych marek, takich jak np.: VW, Nutricia Medyczna, Atlas, Oknoplast, TVN, Jean Louis David, Ustronianka, Diagnostyka, GPEC.

Członek rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Wojciech Dołkowski

Ukończył SGH w Warszawie oraz Lehigh University w Pensylwanii (Iacocca Institute). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe w tworzeniu i rozwijaniu nowych przedsięwzięć, zarządzaniu nimi oraz w działalności doradczej. Juror i mentor w wielu konkursach biznesowych, ostatnio skoncentrowany na innowacjach w medycynie (e-zdrowie, medtech). Od 2003 r. stworzył i rozwinął z sukcesem trzy innowacyjne przedsięwzięcia, które stały się liderami w swoich obszarach. W MEDtube od 2010r. (co-founder) odpowiada za rozwój projektu na świecie, strategiczne kontakty oraz finanse.

Członek rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Jacek Suty

WSINF – Studia inżynierskie informatyka w technice/ inżynieria oprogramowania
PBŚ – Studia magisterskie – Informatyka Stosowana
PBŚ – Doktorant Politechnika Bydgoska – Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Członek rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.