Raporty bieżące

Title Pobierz
EBI 36/2014 – Rozszerzenie strategii inwestycyjnej spółki
  1 files      34 downloads
Pobierz
ESPI 13/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      33 downloads
Pobierz
EBI 35/2014 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
  1 files      34 downloads
Pobierz
ESPI 12/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      68 downloads
Pobierz
EBI 33/2014 – Realizacja istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 34/2014 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      35 downloads
Pobierz
ESPI 11/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      60 downloads
Pobierz
EBI 32/2014 – Podsumowanie subskrypcji akcji serii F
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 7/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      61 downloads
Pobierz
ESPI 8/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      64 downloads
Pobierz
ESPI 9/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      68 downloads
Pobierz
ESPI 10/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      66 downloads
Pobierz
EBI 31/2014 – Rezygnacja Prezesa Zarządu
  1 files      34 downloads
Pobierz
EBI 30/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 29/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 27/2014 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
  1 files      38 downloads
Pobierz
EBI 26/2014 – Realizacja postanowień z listu intencyjnego
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 25/2014 – Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A
  1 files      29 downloads
Pobierz
EBI 23/2014 – Zawarcie listu intencyjnego
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 24/2014 – Zawarcie listu intencyjnego
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 6/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      34 downloads
Pobierz
EBI 20/2014 – Odwołanie prokurenta
  1 files      32 downloads
Pobierz
EBI 21/2014 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
  1 files      46 downloads
Pobierz
EBI 22/2014 – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  1 files      35 downloads
Pobierz
EBI 19/2014 – Powołanie prokurenta
  2 files      69 downloads
Pobierz
EBI 17/2014 – Tekst jednolity Statutu Spółki CDE S.A.
  2 files      58 downloads
Pobierz
EBI 14/2014 – Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 15/2014 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 r.
  2 files      67 downloads
Pobierz
EBI 16/2014 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      61 downloads
Pobierz
EBI 13/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
  5 files      170 downloads
Pobierz
ESPI 3/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 2/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      44 downloads
Pobierz
EBI 10/2014 – Zakończenie subskrypcji obligacji serii A
  1 files      33 downloads
Pobierz
ESPI 1/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      31 downloads
Pobierz
ESPI 1/2014 – Korekta RB nr 1/2014/KNF – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      33 downloads
Pobierz
EBI 9/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 8/2014 – Emisja Obligacji serii A
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 7/2014 – Informacja o przedterminowej spłacie kapitału obcego
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 6/2014 – Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      29 downloads
Pobierz
EBI 5/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      46 downloads
Pobierz
EBI 4/2014 – Korekta raportu nr 3/2014 – informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 3/2014 – Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      35 downloads
Pobierz
EBI 1/2014 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
  1 files      34 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 36/2014 – Rozszerzenie strategii inwestycyjnej spółki
  1 files      34 downloads
Pobierz
ESPI 13/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      33 downloads
Pobierz
EBI 35/2014 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
  1 files      34 downloads
Pobierz
ESPI 12/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      68 downloads
Pobierz
EBI 33/2014 – Realizacja istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 34/2014 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      35 downloads
Pobierz
ESPI 11/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      60 downloads
Pobierz
EBI 32/2014 – Podsumowanie subskrypcji akcji serii F
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 7/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      61 downloads
Pobierz
ESPI 8/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      64 downloads
Pobierz
ESPI 9/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      68 downloads
Pobierz
ESPI 10/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      66 downloads
Pobierz
EBI 31/2014 – Rezygnacja Prezesa Zarządu
  1 files      34 downloads
Pobierz
EBI 30/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 29/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 27/2014 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
  1 files      38 downloads
Pobierz
EBI 26/2014 – Realizacja postanowień z listu intencyjnego
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 25/2014 – Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A
  1 files      29 downloads
Pobierz
EBI 23/2014 – Zawarcie listu intencyjnego
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 24/2014 – Zawarcie listu intencyjnego
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 6/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      34 downloads
Pobierz
EBI 20/2014 – Odwołanie prokurenta
  1 files      32 downloads
Pobierz
EBI 21/2014 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
  1 files      46 downloads
Pobierz
EBI 22/2014 – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  1 files      35 downloads
Pobierz
EBI 19/2014 – Powołanie prokurenta
  2 files      69 downloads
Pobierz
EBI 17/2014 – Tekst jednolity Statutu Spółki CDE S.A.
  2 files      58 downloads
Pobierz
EBI 14/2014 – Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 15/2014 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 r.
  2 files      67 downloads
Pobierz
EBI 16/2014 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      61 downloads
Pobierz
EBI 13/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
  5 files      170 downloads
Pobierz
ESPI 3/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 2/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      44 downloads
Pobierz
EBI 10/2014 – Zakończenie subskrypcji obligacji serii A
  1 files      33 downloads
Pobierz
ESPI 1/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      31 downloads
Pobierz
ESPI 1/2014 – Korekta RB nr 1/2014/KNF – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      33 downloads
Pobierz
EBI 9/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 8/2014 – Emisja Obligacji serii A
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 7/2014 – Informacja o przedterminowej spłacie kapitału obcego
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 6/2014 – Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      29 downloads
Pobierz
EBI 5/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      46 downloads
Pobierz
EBI 4/2014 – Korekta raportu nr 3/2014 – informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 3/2014 – Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      35 downloads
Pobierz
EBI 1/2014 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
  1 files      34 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 36/2014 – Rozszerzenie strategii inwestycyjnej spółki
  1 files      34 downloads
Pobierz
ESPI 13/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      33 downloads
Pobierz
EBI 35/2014 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
  1 files      34 downloads
Pobierz
ESPI 12/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      68 downloads
Pobierz
EBI 33/2014 – Realizacja istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 34/2014 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      35 downloads
Pobierz
ESPI 11/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      60 downloads
Pobierz
EBI 32/2014 – Podsumowanie subskrypcji akcji serii F
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 7/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      61 downloads
Pobierz
ESPI 8/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      64 downloads
Pobierz
ESPI 9/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      68 downloads
Pobierz
ESPI 10/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      66 downloads
Pobierz
EBI 31/2014 – Rezygnacja Prezesa Zarządu
  1 files      34 downloads
Pobierz
EBI 30/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 29/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 27/2014 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
  1 files      38 downloads
Pobierz
EBI 26/2014 – Realizacja postanowień z listu intencyjnego
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 25/2014 – Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A
  1 files      29 downloads
Pobierz
EBI 23/2014 – Zawarcie listu intencyjnego
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 24/2014 – Zawarcie listu intencyjnego
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 6/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      34 downloads
Pobierz
EBI 20/2014 – Odwołanie prokurenta
  1 files      32 downloads
Pobierz
EBI 21/2014 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
  1 files      46 downloads
Pobierz
EBI 22/2014 – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  1 files      35 downloads
Pobierz
EBI 19/2014 – Powołanie prokurenta
  2 files      69 downloads
Pobierz
EBI 17/2014 – Tekst jednolity Statutu Spółki CDE S.A.
  2 files      58 downloads
Pobierz
EBI 14/2014 – Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 15/2014 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 r.
  2 files      67 downloads
Pobierz
EBI 16/2014 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      61 downloads
Pobierz
EBI 13/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
  5 files      170 downloads
Pobierz
ESPI 3/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 2/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      44 downloads
Pobierz
EBI 10/2014 – Zakończenie subskrypcji obligacji serii A
  1 files      33 downloads
Pobierz
ESPI 1/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      31 downloads
Pobierz
ESPI 1/2014 – Korekta RB nr 1/2014/KNF – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      33 downloads
Pobierz
EBI 9/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 8/2014 – Emisja Obligacji serii A
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 7/2014 – Informacja o przedterminowej spłacie kapitału obcego
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 6/2014 – Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      29 downloads
Pobierz
EBI 5/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      46 downloads
Pobierz
EBI 4/2014 – Korekta raportu nr 3/2014 – informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 3/2014 – Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      35 downloads
Pobierz
EBI 1/2014 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
  1 files      34 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 36/2014 – Rozszerzenie strategii inwestycyjnej spółki
  1 files      34 downloads
Pobierz
ESPI 13/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      33 downloads
Pobierz
EBI 35/2014 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
  1 files      34 downloads
Pobierz
ESPI 12/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      68 downloads
Pobierz
EBI 33/2014 – Realizacja istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 34/2014 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      35 downloads
Pobierz
ESPI 11/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      60 downloads
Pobierz
EBI 32/2014 – Podsumowanie subskrypcji akcji serii F
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 7/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      61 downloads
Pobierz
ESPI 8/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      64 downloads
Pobierz
ESPI 9/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      68 downloads
Pobierz
ESPI 10/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      66 downloads
Pobierz
EBI 31/2014 – Rezygnacja Prezesa Zarządu
  1 files      34 downloads
Pobierz
EBI 30/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 29/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 27/2014 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
  1 files      38 downloads
Pobierz
EBI 26/2014 – Realizacja postanowień z listu intencyjnego
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 25/2014 – Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A
  1 files      29 downloads
Pobierz
EBI 23/2014 – Zawarcie listu intencyjnego
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 24/2014 – Zawarcie listu intencyjnego
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 6/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      34 downloads
Pobierz
EBI 20/2014 – Odwołanie prokurenta
  1 files      32 downloads
Pobierz
EBI 21/2014 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
  1 files      46 downloads
Pobierz
EBI 22/2014 – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  1 files      35 downloads
Pobierz
EBI 19/2014 – Powołanie prokurenta
  2 files      69 downloads
Pobierz
EBI 17/2014 – Tekst jednolity Statutu Spółki CDE S.A.
  2 files      58 downloads
Pobierz
EBI 14/2014 – Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 15/2014 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 r.
  2 files      67 downloads
Pobierz
EBI 16/2014 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      61 downloads
Pobierz
EBI 13/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
  5 files      170 downloads
Pobierz
ESPI 3/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 2/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      44 downloads
Pobierz
EBI 10/2014 – Zakończenie subskrypcji obligacji serii A
  1 files      33 downloads
Pobierz
ESPI 1/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      31 downloads
Pobierz
ESPI 1/2014 – Korekta RB nr 1/2014/KNF – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      33 downloads
Pobierz
EBI 9/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 8/2014 – Emisja Obligacji serii A
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 7/2014 – Informacja o przedterminowej spłacie kapitału obcego
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 6/2014 – Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      29 downloads
Pobierz
EBI 5/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      46 downloads
Pobierz
EBI 4/2014 – Korekta raportu nr 3/2014 – informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 3/2014 – Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      35 downloads
Pobierz
EBI 1/2014 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
  1 files      34 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 36/2014 – Rozszerzenie strategii inwestycyjnej spółki
  1 files      34 downloads
Pobierz
ESPI 13/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      33 downloads
Pobierz
EBI 35/2014 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
  1 files      34 downloads
Pobierz
ESPI 12/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      68 downloads
Pobierz
EBI 33/2014 – Realizacja istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 34/2014 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      35 downloads
Pobierz
ESPI 11/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      60 downloads
Pobierz
EBI 32/2014 – Podsumowanie subskrypcji akcji serii F
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 7/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      61 downloads
Pobierz
ESPI 8/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      64 downloads
Pobierz
ESPI 9/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      68 downloads
Pobierz
ESPI 10/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      66 downloads
Pobierz
EBI 31/2014 – Rezygnacja Prezesa Zarządu
  1 files      34 downloads
Pobierz
EBI 30/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 29/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 27/2014 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
  1 files      38 downloads
Pobierz
EBI 26/2014 – Realizacja postanowień z listu intencyjnego
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 25/2014 – Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A
  1 files      29 downloads
Pobierz
EBI 23/2014 – Zawarcie listu intencyjnego
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 24/2014 – Zawarcie listu intencyjnego
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 6/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      34 downloads
Pobierz
EBI 20/2014 – Odwołanie prokurenta
  1 files      32 downloads
Pobierz
EBI 21/2014 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
  1 files      46 downloads
Pobierz
EBI 22/2014 – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  1 files      35 downloads
Pobierz
EBI 19/2014 – Powołanie prokurenta
  2 files      69 downloads
Pobierz
EBI 17/2014 – Tekst jednolity Statutu Spółki CDE S.A.
  2 files      58 downloads
Pobierz
EBI 14/2014 – Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 15/2014 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 r.
  2 files      67 downloads
Pobierz
EBI 16/2014 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      61 downloads
Pobierz
EBI 13/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
  5 files      170 downloads
Pobierz
ESPI 3/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 2/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      44 downloads
Pobierz
EBI 10/2014 – Zakończenie subskrypcji obligacji serii A
  1 files      33 downloads
Pobierz
ESPI 1/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      31 downloads
Pobierz
ESPI 1/2014 – Korekta RB nr 1/2014/KNF – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      33 downloads
Pobierz
EBI 9/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 8/2014 – Emisja Obligacji serii A
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 7/2014 – Informacja o przedterminowej spłacie kapitału obcego
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 6/2014 – Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      29 downloads
Pobierz
EBI 5/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      46 downloads
Pobierz
EBI 4/2014 – Korekta raportu nr 3/2014 – informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 3/2014 – Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      35 downloads
Pobierz
EBI 1/2014 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
  1 files      34 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 36/2014 – Rozszerzenie strategii inwestycyjnej spółki
  1 files      34 downloads
Pobierz
ESPI 13/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      33 downloads
Pobierz
EBI 35/2014 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
  1 files      34 downloads
Pobierz
ESPI 12/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      68 downloads
Pobierz
EBI 33/2014 – Realizacja istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 34/2014 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      35 downloads
Pobierz
ESPI 11/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      60 downloads
Pobierz
EBI 32/2014 – Podsumowanie subskrypcji akcji serii F
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 7/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      61 downloads
Pobierz
ESPI 8/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      64 downloads
Pobierz
ESPI 9/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      68 downloads
Pobierz
ESPI 10/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      66 downloads
Pobierz
EBI 31/2014 – Rezygnacja Prezesa Zarządu
  1 files      34 downloads
Pobierz
EBI 30/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 29/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 27/2014 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
  1 files      38 downloads
Pobierz
EBI 26/2014 – Realizacja postanowień z listu intencyjnego
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 25/2014 – Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A
  1 files      29 downloads
Pobierz
EBI 23/2014 – Zawarcie listu intencyjnego
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 24/2014 – Zawarcie listu intencyjnego
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 6/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      34 downloads
Pobierz
EBI 20/2014 – Odwołanie prokurenta
  1 files      32 downloads
Pobierz
EBI 21/2014 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
  1 files      46 downloads
Pobierz
EBI 22/2014 – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  1 files      35 downloads
Pobierz
EBI 19/2014 – Powołanie prokurenta
  2 files      69 downloads
Pobierz
EBI 17/2014 – Tekst jednolity Statutu Spółki CDE S.A.
  2 files      58 downloads
Pobierz
EBI 14/2014 – Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 15/2014 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 r.
  2 files      67 downloads
Pobierz
EBI 16/2014 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      61 downloads
Pobierz
EBI 13/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
  5 files      170 downloads
Pobierz
ESPI 3/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 2/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      44 downloads
Pobierz
EBI 10/2014 – Zakończenie subskrypcji obligacji serii A
  1 files      33 downloads
Pobierz
ESPI 1/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      31 downloads
Pobierz
ESPI 1/2014 – Korekta RB nr 1/2014/KNF – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      33 downloads
Pobierz
EBI 9/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 8/2014 – Emisja Obligacji serii A
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 7/2014 – Informacja o przedterminowej spłacie kapitału obcego
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 6/2014 – Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      29 downloads
Pobierz
EBI 5/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      46 downloads
Pobierz
EBI 4/2014 – Korekta raportu nr 3/2014 – informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 3/2014 – Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      35 downloads
Pobierz
EBI 1/2014 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
  1 files      34 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 36/2014 – Rozszerzenie strategii inwestycyjnej spółki
  1 files      34 downloads
Pobierz
ESPI 13/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      33 downloads
Pobierz
EBI 35/2014 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
  1 files      34 downloads
Pobierz
ESPI 12/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      68 downloads
Pobierz
EBI 33/2014 – Realizacja istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 34/2014 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      35 downloads
Pobierz
ESPI 11/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      60 downloads
Pobierz
EBI 32/2014 – Podsumowanie subskrypcji akcji serii F
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 7/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      61 downloads
Pobierz
ESPI 8/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      64 downloads
Pobierz
ESPI 9/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      68 downloads
Pobierz
ESPI 10/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      66 downloads
Pobierz
EBI 31/2014 – Rezygnacja Prezesa Zarządu
  1 files      34 downloads
Pobierz
EBI 30/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 29/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 27/2014 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
  1 files      38 downloads
Pobierz
EBI 26/2014 – Realizacja postanowień z listu intencyjnego
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 25/2014 – Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A
  1 files      29 downloads
Pobierz
EBI 23/2014 – Zawarcie listu intencyjnego
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 24/2014 – Zawarcie listu intencyjnego
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 6/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      34 downloads
Pobierz
EBI 20/2014 – Odwołanie prokurenta
  1 files      32 downloads
Pobierz
EBI 21/2014 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
  1 files      46 downloads
Pobierz
EBI 22/2014 – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  1 files      35 downloads
Pobierz
EBI 19/2014 – Powołanie prokurenta
  2 files      69 downloads
Pobierz
EBI 17/2014 – Tekst jednolity Statutu Spółki CDE S.A.
  2 files      58 downloads
Pobierz
EBI 14/2014 – Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 15/2014 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 r.
  2 files      67 downloads
Pobierz
EBI 16/2014 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      61 downloads
Pobierz
EBI 13/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
  5 files      170 downloads
Pobierz
ESPI 3/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 2/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      44 downloads
Pobierz
EBI 10/2014 – Zakończenie subskrypcji obligacji serii A
  1 files      33 downloads
Pobierz
ESPI 1/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      31 downloads
Pobierz
ESPI 1/2014 – Korekta RB nr 1/2014/KNF – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      33 downloads
Pobierz
EBI 9/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 8/2014 – Emisja Obligacji serii A
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 7/2014 – Informacja o przedterminowej spłacie kapitału obcego
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 6/2014 – Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      29 downloads
Pobierz
EBI 5/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      46 downloads
Pobierz
EBI 4/2014 – Korekta raportu nr 3/2014 – informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 3/2014 – Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      35 downloads
Pobierz
EBI 1/2014 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
  1 files      34 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 36/2014 – Rozszerzenie strategii inwestycyjnej spółki
  1 files      34 downloads
Pobierz
ESPI 13/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      33 downloads
Pobierz
EBI 35/2014 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
  1 files      34 downloads
Pobierz
ESPI 12/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      68 downloads
Pobierz
EBI 33/2014 – Realizacja istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 34/2014 – Rozwiązanie istotnej umowy
  1 files      35 downloads
Pobierz
ESPI 11/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      60 downloads
Pobierz
EBI 32/2014 – Podsumowanie subskrypcji akcji serii F
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 7/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      61 downloads
Pobierz
ESPI 8/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      64 downloads
Pobierz
ESPI 9/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      68 downloads
Pobierz
ESPI 10/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  2 files      66 downloads
Pobierz
EBI 31/2014 – Rezygnacja Prezesa Zarządu
  1 files      34 downloads
Pobierz
EBI 30/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 29/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 27/2014 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
  1 files      38 downloads
Pobierz
EBI 26/2014 – Realizacja postanowień z listu intencyjnego
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 25/2014 – Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A
  1 files      29 downloads
Pobierz
EBI 23/2014 – Zawarcie listu intencyjnego
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 24/2014 – Zawarcie listu intencyjnego
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 6/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      34 downloads
Pobierz
EBI 20/2014 – Odwołanie prokurenta
  1 files      32 downloads
Pobierz
EBI 21/2014 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
  1 files      46 downloads
Pobierz
EBI 22/2014 – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  1 files      35 downloads
Pobierz
EBI 19/2014 – Powołanie prokurenta
  2 files      69 downloads
Pobierz
EBI 17/2014 – Tekst jednolity Statutu Spółki CDE S.A.
  2 files      58 downloads
Pobierz
EBI 14/2014 – Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  1 files      40 downloads
Pobierz
EBI 15/2014 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 r.
  2 files      67 downloads
Pobierz
EBI 16/2014 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      61 downloads
Pobierz
EBI 13/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
  5 files      170 downloads
Pobierz
ESPI 3/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
  1 files      38 downloads
Pobierz
ESPI 2/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      44 downloads
Pobierz
EBI 10/2014 – Zakończenie subskrypcji obligacji serii A
  1 files      33 downloads
Pobierz
ESPI 1/2014 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      31 downloads
Pobierz
ESPI 1/2014 – Korekta RB nr 1/2014/KNF – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
  1 files      33 downloads
Pobierz
EBI 9/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 8/2014 – Emisja Obligacji serii A
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 7/2014 – Informacja o przedterminowej spłacie kapitału obcego
  1 files      36 downloads
Pobierz
EBI 6/2014 – Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      29 downloads
Pobierz
EBI 5/2014 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      46 downloads
Pobierz
EBI 4/2014 – Korekta raportu nr 3/2014 – informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      37 downloads
Pobierz
EBI 3/2014 – Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      35 downloads
Pobierz
EBI 1/2014 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
  1 files      34 downloads
Pobierz