ESPI – Raport bieżący nr 31/2020

By 12 października 2020 No Comments
no image added yet.

Version
Download4
Stock
File Size0.00 KB
Create Date12 października 2020
Pobierz

Raport bieżący nr 31/2020

Data sporządzenia: 12-10-2020

Temat: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 października 2020 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:

Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy – posiadająca łącznie 9.162.617 akcji Spółki, uprawniających do 9.162.617 głosów, co stanowiło 97,80% ogólnej liczby głosów na tym ZWZA oraz 25,49% głosów ogółem w Spółce (wg stanu na dzień odbycia walnego zgromadzenia)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply