ESPI – Raport bieżący nr 19/2020

By 17 lipca 2020 No Comments
no image added yet.

Version
Download2
Stock
File Size0.00 KB
Create Date17 lipca 2020
Pobierz

Raport bieżący nr 19/2020

Data sporządzenia: 17-07-2020

Temat: zawarcie umowy o zachowaniu poufności

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę o zachowaniu poufności (NDA) ze spółką Hangzhou FXG Video Science and Technology z siedzibą w Hangzhou, Chiny ("Kontrahent").

Umowa o poufności została zawarta w związku z możliwością współpracy pomiędzy Stronami w zakresie nawiązania współpracy w zakresie dystrybucji produktów Emitenta, tj. wirtualnej strzykawki i TutorDerm na rynek chiński przez Kontrahenta oraz dostosowaniu produktów Emitenta do wymogów rynku chińskiego.

Zgodnie z przedmiotową umową Strony będą wymieniać się informacjami mającymi charakter informacji poufnych, stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu możliwości nawiązania współpracy w przyszłości w wyżej wymienionych zakresach.

Zawarcie umowy o zachowaniu poufności nie rodzi po żadnej ze Stron zobowiązań finansowych, natomiast jest to pierwszy etap w negocjacjach związanych z nawiązaniem współpracy biznesowej pomiędzy stronami. W przypadku zawarcia takiej umowy Emitent poinformuje o tym odrębnym raportem.

Kontrahent jest międzynarodowym podmiotem zajmującym się produkcją treści VR oraz badaniami i rozwojem technologicznym. Jest twórcą pierwszej na świecie optycznej kamery VR i oprogramowania do odtwarzania treści wysokiej rozdzielczości.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply