ESPI – Raport bieżący nr 27/2018

By 21 grudnia 2018 No Comments
no image added yet.

Version
Download136
Stock
File Size0.00 KB
Create Date21 grudnia 2018
Pobierz

Raport bieżący nr 27/2018
Data sporządzenia: 21-12-2018
Temat: Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży spółki Laboratorium Naturella sp. z o.o.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 r. zawarł aneks do listu intencyjnego zawartego ze spółką Boruta – Zachem S.A. a dotyczącego sprzedaży udziałów w spółce Laboratorium Naturella sp. z o.o., którego szczegółowa treść została opisana w raporcie ESPI nr 23/2018 z dnia 29 października 2018 r.
Zgodnie z treścią aneksu wydłużony został termin na prowadzenie negocjacji o kolejny miesiąc, tj. do dnia 31 stycznia 2019 r. Pozostałe postanowienia listu intencyjnego pozostały bez zmian.
O zakończeniu negocjacji i ewentualnym zawarciu umowy sprzedaży Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply