ESPI – Raport bieżący nr 20/2018

By 20 września 2018 No Comments
no image added yet.

Version
Download328
Stock
File Size0.00 KB
Create Date20 września 2018
Pobierz

Raport bieżący nr 20/2018
Data sporządzenia: 20-09-2018
Temat: Przedterminowa spłata pożyczek
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do przedterminowej spłaty pożyczek, jakich Emitent udzielił na rzecz spółki Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Spłacone zostały wszystkie udzielone pożyczki wraz z odsetkami w łącznej wysokości 5.962.564,00 zł (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote). O udzieleniu pożyczek Emitent informował w raportach ESPI 17/2017 (z dnia 20.12.2017 r.), 18/2017 (z dnia 22.12.2017 r.), 19/2017 (z dnia 28.12.2017 r.) oraz 4/2018 (z dnia 10.01.2018 r.).
Środki pozyskane ze spłaty pożyczek zostały w całości przeznaczone na objęcie Obligacji serii A spółki Biochemia Investments sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Szczegóły dotyczące objęcia Obligacji serii A zostaną podane odrębnym raportem.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply