O rynku

Technologia wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości (VR i AR) zyskuje coraz większe znaczenie w rozwoju współczesnej medycyny. Do kluczowych czynników odpowiedzialnych za rozwój tego rynku zalicza się m.in. zwiększenie inwestycji w nowe technologie, ciągły rozwój opieki zdrowotnej w oparciu o rozwiązania IT oraz potrzebę zdobywania niezbędnego doświadczenia przez personel medyczny.

Obecnie rynek VR w tym segmencie napędzany jest głównie przez aplikacje służące do symulacji chirurgicznych oraz obrazowania diagnostycznego. Coraz popularniejsza staje się również wizja wykorzystania tych możliwości do zarządzania opieką nad pacjentem, rehabilitacji oraz zarządzania zdrowiem.

Do podstawowych zastosowań VR i AR w medycynie zaliczają się również szkolenia personelu medycznego. Wykorzystanie tych technologii zapewnia lepsze zrozumienie anatomii i fizjologii oraz pomaga w skomplikowanych zabiegach wymagających precyzji. Zdobyte na symulatorach doświadczenie może skutkować polepszeniu umiejętności oraz zmniejszeniu ilości powikłań pozabiegowych. Przewiduje się, że edukacja medyczna w tej technologii znacząco wpłynie na cały segment.

Szacuje się, że wartość rynku rozwiązań VR i AR w medycynie to ok. 569 milionów dolarów, a współczynnik rocznego wzrostu plasuje się na poziomie 29,1 proc. Przy takim wzroście, prognozuje się, że w 2025 r. rynek ten może być wart ponad 5 miliardów dolarów.

569000000
Wartość rynku rozwiązań VR i AR
29
Roczny wzrost wartości rynku rozwiązań VR i AR

Analiza otoczenia:

1

Wzrost znaczenia technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w rozwoju współczesnej medycyny.
2

Wysoka potrzeba edukacji personelu medycznego oraz wyrabianie prawidłowych nawyków wraz z kształtowaniem zręczności, szczególnie przy zabiegach wymagających szczególnej precyzji.
3

Rosnące zapotrzebowanie kształcenia profesjonalnych kadr wykonujących skomplikowane zabiegi medyczne szczególnie w zakresie dermatologii estetycznej.
4

Dynamicznie rosnącą wartość rynku rozwiązań VR i AR w medycynie (ok. 29% wzrost r/r).

Źródło: Augmented Reality (AR) & Virtual Reality (VR) in Healthcare Market Report, Grand View Research, 2017