Walne zgromadzenia

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w Bydgoszczy przy ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3, w Kancelarii Notarialnej Ewy Opara. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Archiwalne ogłoszenia

20 października 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2023 r.

29 czerwca 2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 czerwca 2022

2 czerwca 2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 czerwca 2021 r.

29 marca 2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 marca 2021 r.

22 marca 2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 marca 2021 r.

8 września 2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06.10.2020 r. wraz z projektami uchwał

20 maja 2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 15.06.2020 r.

14 czerwca 2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14.06.2019 r.

1 lutego 2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27.02.2019 r.

29 grudnia 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 stycznia 2018 r.

30 czerwca 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 26 lipca 2017 r.

29 czerwca 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2017 r.

3 czerwca 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 r.

7 stycznia 2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 3 lutego 2016 r.

8 grudnia 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 4 stycznia 2016 r.

29 lipca 2015

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 25 sierpnia 2015 r.

3 czerwca 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2015 r.

14 czerwca 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2014 r.

22 czerwca 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2013 r.