Raporty bieżące

Title Pobierz
EBI 26/2013 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej
  2 files      28 downloads
Pobierz
EBI 25/2013 – Objęcie akcji w ramach umowy inwestycyjnej
  1 files      11 downloads
Pobierz
ESPI 4/2013 – Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach oraz o transakcjach na akcjach Emitenta
  2 files      24 downloads
Pobierz
EBI 23/2013 – Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  1 files      17 downloads
Pobierz
EBI 21/2013 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu
  2 files      26 downloads
Pobierz
EBI 22/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      15 downloads
Pobierz
EBI 20/2013 – Zawarcie umowy o dofinansowanie
  1 files      14 downloads
Pobierz
EBI 19/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      15 downloads
Pobierz
EBI 18/2013 – Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie
  1 files      17 downloads
Pobierz
EBI 13/2013 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2013 r.
  4 files      55 downloads
Pobierz
EBI 14/2013 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      25 downloads
Pobierz
EBI 15/2013 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      24 downloads
Pobierz
EBI 16/2013 – Korekta raportu bieżącego nr 14/2013
  2 files      26 downloads
Pobierz
ESPI 2/2013 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      48 downloads
Pobierz
EBI 10/2013 – Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      18 downloads
Pobierz
EBI 9/2013 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
  1 files      16 downloads
Pobierz
EBI 8/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      21 downloads
Pobierz
EBI 7/2013 – Rejestracja spółki zależnej
  1 files      12 downloads
Pobierz
EBI 6/2013 – Zawarcie umów o ograniczenie zbywalności akcji emitenta
  1 files      15 downloads
Pobierz
EBI 5/2013 – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  1 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 1/2013 – Przystąpienie do systemu ESPI
  1 files      12 downloads
Pobierz
EBI 1/2013 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI
  1 files      18 downloads
Pobierz
EBI 2/2013 – Wniosek o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
  1 files      13 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 26/2013 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej
  2 files      28 downloads
Pobierz
EBI 25/2013 – Objęcie akcji w ramach umowy inwestycyjnej
  1 files      11 downloads
Pobierz
ESPI 4/2013 – Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach oraz o transakcjach na akcjach Emitenta
  2 files      24 downloads
Pobierz
EBI 23/2013 – Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  1 files      17 downloads
Pobierz
EBI 21/2013 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu
  2 files      26 downloads
Pobierz
EBI 22/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      15 downloads
Pobierz
EBI 20/2013 – Zawarcie umowy o dofinansowanie
  1 files      14 downloads
Pobierz
EBI 19/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      15 downloads
Pobierz
EBI 18/2013 – Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie
  1 files      17 downloads
Pobierz
EBI 13/2013 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2013 r.
  4 files      55 downloads
Pobierz
EBI 14/2013 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      25 downloads
Pobierz
EBI 15/2013 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      24 downloads
Pobierz
EBI 16/2013 – Korekta raportu bieżącego nr 14/2013
  2 files      26 downloads
Pobierz
ESPI 2/2013 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      48 downloads
Pobierz
EBI 10/2013 – Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      18 downloads
Pobierz
EBI 9/2013 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
  1 files      16 downloads
Pobierz
EBI 8/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      21 downloads
Pobierz
EBI 7/2013 – Rejestracja spółki zależnej
  1 files      12 downloads
Pobierz
EBI 6/2013 – Zawarcie umów o ograniczenie zbywalności akcji emitenta
  1 files      15 downloads
Pobierz
EBI 5/2013 – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  1 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 1/2013 – Przystąpienie do systemu ESPI
  1 files      12 downloads
Pobierz
EBI 1/2013 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI
  1 files      18 downloads
Pobierz
EBI 2/2013 – Wniosek o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
  1 files      13 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 26/2013 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej
  2 files      28 downloads
Pobierz
EBI 25/2013 – Objęcie akcji w ramach umowy inwestycyjnej
  1 files      11 downloads
Pobierz
ESPI 4/2013 – Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach oraz o transakcjach na akcjach Emitenta
  2 files      24 downloads
Pobierz
EBI 23/2013 – Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  1 files      17 downloads
Pobierz
EBI 21/2013 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu
  2 files      26 downloads
Pobierz
EBI 22/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      15 downloads
Pobierz
EBI 20/2013 – Zawarcie umowy o dofinansowanie
  1 files      14 downloads
Pobierz
EBI 19/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      15 downloads
Pobierz
EBI 18/2013 – Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie
  1 files      17 downloads
Pobierz
EBI 13/2013 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2013 r.
  4 files      55 downloads
Pobierz
EBI 14/2013 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      25 downloads
Pobierz
EBI 15/2013 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      24 downloads
Pobierz
EBI 16/2013 – Korekta raportu bieżącego nr 14/2013
  2 files      26 downloads
Pobierz
ESPI 2/2013 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      48 downloads
Pobierz
EBI 10/2013 – Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      18 downloads
Pobierz
EBI 9/2013 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
  1 files      16 downloads
Pobierz
EBI 8/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      21 downloads
Pobierz
EBI 7/2013 – Rejestracja spółki zależnej
  1 files      12 downloads
Pobierz
EBI 6/2013 – Zawarcie umów o ograniczenie zbywalności akcji emitenta
  1 files      15 downloads
Pobierz
EBI 5/2013 – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  1 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 1/2013 – Przystąpienie do systemu ESPI
  1 files      12 downloads
Pobierz
EBI 1/2013 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI
  1 files      18 downloads
Pobierz
EBI 2/2013 – Wniosek o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
  1 files      13 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 26/2013 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej
  2 files      28 downloads
Pobierz
EBI 25/2013 – Objęcie akcji w ramach umowy inwestycyjnej
  1 files      11 downloads
Pobierz
ESPI 4/2013 – Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach oraz o transakcjach na akcjach Emitenta
  2 files      24 downloads
Pobierz
EBI 23/2013 – Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  1 files      17 downloads
Pobierz
EBI 21/2013 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu
  2 files      26 downloads
Pobierz
EBI 22/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      15 downloads
Pobierz
EBI 20/2013 – Zawarcie umowy o dofinansowanie
  1 files      14 downloads
Pobierz
EBI 19/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      15 downloads
Pobierz
EBI 18/2013 – Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie
  1 files      17 downloads
Pobierz
EBI 13/2013 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2013 r.
  4 files      55 downloads
Pobierz
EBI 14/2013 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      25 downloads
Pobierz
EBI 15/2013 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      24 downloads
Pobierz
EBI 16/2013 – Korekta raportu bieżącego nr 14/2013
  2 files      26 downloads
Pobierz
ESPI 2/2013 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      48 downloads
Pobierz
EBI 10/2013 – Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      18 downloads
Pobierz
EBI 9/2013 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
  1 files      16 downloads
Pobierz
EBI 8/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      21 downloads
Pobierz
EBI 7/2013 – Rejestracja spółki zależnej
  1 files      12 downloads
Pobierz
EBI 6/2013 – Zawarcie umów o ograniczenie zbywalności akcji emitenta
  1 files      15 downloads
Pobierz
EBI 5/2013 – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  1 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 1/2013 – Przystąpienie do systemu ESPI
  1 files      12 downloads
Pobierz
EBI 1/2013 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI
  1 files      18 downloads
Pobierz
EBI 2/2013 – Wniosek o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
  1 files      13 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 26/2013 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej
  2 files      28 downloads
Pobierz
EBI 25/2013 – Objęcie akcji w ramach umowy inwestycyjnej
  1 files      11 downloads
Pobierz
ESPI 4/2013 – Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach oraz o transakcjach na akcjach Emitenta
  2 files      24 downloads
Pobierz
EBI 23/2013 – Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  1 files      17 downloads
Pobierz
EBI 21/2013 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu
  2 files      26 downloads
Pobierz
EBI 22/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      15 downloads
Pobierz
EBI 20/2013 – Zawarcie umowy o dofinansowanie
  1 files      14 downloads
Pobierz
EBI 19/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      15 downloads
Pobierz
EBI 18/2013 – Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie
  1 files      17 downloads
Pobierz
EBI 13/2013 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2013 r.
  4 files      55 downloads
Pobierz
EBI 14/2013 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      25 downloads
Pobierz
EBI 15/2013 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      24 downloads
Pobierz
EBI 16/2013 – Korekta raportu bieżącego nr 14/2013
  2 files      26 downloads
Pobierz
ESPI 2/2013 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      48 downloads
Pobierz
EBI 10/2013 – Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      18 downloads
Pobierz
EBI 9/2013 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
  1 files      16 downloads
Pobierz
EBI 8/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      21 downloads
Pobierz
EBI 7/2013 – Rejestracja spółki zależnej
  1 files      12 downloads
Pobierz
EBI 6/2013 – Zawarcie umów o ograniczenie zbywalności akcji emitenta
  1 files      15 downloads
Pobierz
EBI 5/2013 – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  1 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 1/2013 – Przystąpienie do systemu ESPI
  1 files      12 downloads
Pobierz
EBI 1/2013 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI
  1 files      18 downloads
Pobierz
EBI 2/2013 – Wniosek o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
  1 files      13 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 26/2013 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej
  2 files      28 downloads
Pobierz
EBI 25/2013 – Objęcie akcji w ramach umowy inwestycyjnej
  1 files      11 downloads
Pobierz
ESPI 4/2013 – Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach oraz o transakcjach na akcjach Emitenta
  2 files      24 downloads
Pobierz
EBI 23/2013 – Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  1 files      17 downloads
Pobierz
EBI 21/2013 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu
  2 files      26 downloads
Pobierz
EBI 22/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      15 downloads
Pobierz
EBI 20/2013 – Zawarcie umowy o dofinansowanie
  1 files      14 downloads
Pobierz
EBI 19/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      15 downloads
Pobierz
EBI 18/2013 – Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie
  1 files      17 downloads
Pobierz
EBI 13/2013 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2013 r.
  4 files      55 downloads
Pobierz
EBI 14/2013 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      25 downloads
Pobierz
EBI 15/2013 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      24 downloads
Pobierz
EBI 16/2013 – Korekta raportu bieżącego nr 14/2013
  2 files      26 downloads
Pobierz
ESPI 2/2013 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      48 downloads
Pobierz
EBI 10/2013 – Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      18 downloads
Pobierz
EBI 9/2013 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
  1 files      16 downloads
Pobierz
EBI 8/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      21 downloads
Pobierz
EBI 7/2013 – Rejestracja spółki zależnej
  1 files      12 downloads
Pobierz
EBI 6/2013 – Zawarcie umów o ograniczenie zbywalności akcji emitenta
  1 files      15 downloads
Pobierz
EBI 5/2013 – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  1 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 1/2013 – Przystąpienie do systemu ESPI
  1 files      12 downloads
Pobierz
EBI 1/2013 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI
  1 files      18 downloads
Pobierz
EBI 2/2013 – Wniosek o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
  1 files      13 downloads
Pobierz
Title Pobierz
EBI 26/2013 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej
  2 files      28 downloads
Pobierz
EBI 25/2013 – Objęcie akcji w ramach umowy inwestycyjnej
  1 files      11 downloads
Pobierz
ESPI 4/2013 – Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach oraz o transakcjach na akcjach Emitenta
  2 files      24 downloads
Pobierz
EBI 23/2013 – Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  1 files      17 downloads
Pobierz
EBI 21/2013 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu
  2 files      26 downloads
Pobierz
EBI 22/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      15 downloads
Pobierz
EBI 20/2013 – Zawarcie umowy o dofinansowanie
  1 files      14 downloads
Pobierz
EBI 19/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      15 downloads
Pobierz
EBI 18/2013 – Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie
  1 files      17 downloads
Pobierz
EBI 13/2013 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2013 r.
  4 files      55 downloads
Pobierz
EBI 14/2013 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      25 downloads
Pobierz
EBI 15/2013 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  2 files      24 downloads
Pobierz
EBI 16/2013 – Korekta raportu bieżącego nr 14/2013
  2 files      26 downloads
Pobierz
ESPI 2/2013 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał
  4 files      48 downloads
Pobierz
EBI 10/2013 – Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
  1 files      18 downloads
Pobierz
EBI 9/2013 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
  1 files      16 downloads
Pobierz
EBI 8/2013 – Zawarcie istotnej umowy
  1 files      21 downloads
Pobierz
EBI 7/2013 – Rejestracja spółki zależnej
  1 files      12 downloads
Pobierz
EBI 6/2013 – Zawarcie umów o ograniczenie zbywalności akcji emitenta
  1 files      15 downloads
Pobierz
EBI 5/2013 – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  1 files      19 downloads
Pobierz
ESPI 1/2013 – Przystąpienie do systemu ESPI
  1 files      12 downloads
Pobierz
EBI 1/2013 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI
  1 files      18 downloads
Pobierz
EBI 2/2013 – Wniosek o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
  1 files      13 downloads
Pobierz