ESPI – Raport bieżący nr 23/2018

By 29 października 2018 No Comments
no image added yet.

Version
Download122
Stock
File Size0.00 KB
Create Date29 października 2018
Pobierz

Raport bieżący nr 23/2018
Data sporządzenia: 29-10-2018
Temat: Zawarcie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży spółki Laboratorium Naturella sp. z o.o.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent") niniejszym informuje, że zawarł dzisiaj ze spółką Boruta – Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Kupujący") list intencyjny związany z rozpoczęciem negocjacji w sprawie potencjalnego nabycia przez Kupującego wszystkich udziałów w spółce Laboratorium Naturella sp. z o.o., które są obecnie w całości w posiadaniu Emitenta. Łączna wartość nominalna udziałów wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych).
Strony ustaliły, zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, następujące warunki brzegowe związane z prowadzonymi negocjacjami:
- Emitent wraz z udziałami sprzeda Kupującemu (w drodze cesji lub innej czynności prawnej) wszystkie udzielone Laboratorium Naturella sp. z o.o. pożyczki, których łączna wartość (wraz z odsetkami) stanowi na dzień zawarcia listu intencyjnego kwotę 664.427,63 zł;
- cena sprzedaży udziałów będzie nie niższa niż cena nominalna udziałów powiększona o 10%;
- przejście własności udziałów nastąpi z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, a płatność może zostać zrealizowana nie później niż do 31 marca 2019 r.
Zgodnie z postanowieniami listu, Kupujący ma wyłączność na prowadzenie negocjacji i powinny one zostać zakończone do 31 grudnia 2018 r. W przypadku, gdy w tym terminie nie dojdzie do ustalenia warunków transakcji Emitent będzie mógł rozpocząć negocjacje z innymi podmiotami w celu sprzedaży posiadanych przez siebie udziałów.
Laboratorium Naturella sp. z o.o. jest biotechnologiczną spółką badawczo – wdrożeniową, która oferuje ekologiczne kosmetyki dla dzieci i dorosłych oraz środki czystości. Laboratorium Naturella jako jedyna w Polsce, a także na świecie, wykorzystuje w swoich recepturach biosurfaktynę z rzepaku. Jest to substancja powierzchniowo czynna, która posiada właściwości myjące, czyszczące, pieniące oraz antybakteryjne. Powstaje z odnawialnego surowca, a jej produkcja jest w pełni ekologiczna.
Twórcą i właścicielem innowacyjnej technologii wytwarzania biosurfaktyny jest Kupujący, który udostępnił ją do wyłącznego stosowania przez Laboratorium Naturella.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarząd

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply