ESPI – Raport bieżący nr 1/2019

By 25 stycznia 2019 No Comments
no image added yet.

Version
Download127
Stock
File Size0.00 KB
Create Date25 stycznia 2019
Pobierz

Raport bieżący nr 1/2019
Data sporządzenia: 25-01-2019
Temat: zawarcie umowy o zachowaniu poufności (NDA) z HTC Corporation
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym odebrał podpisaną przez HTC Corporation z siedzibą w Taoyuan, Tajwan ("Kontrahent") umowę o zachowaniu poufności (NDA). Kontrahent jest jednym z największych na świecie producentów sprzętu elektronicznego, w tym sprzętu związanego z wirtualną rzeczywistością.
Zgodnie z przedmiotową umową Strony będą pracować nad rozwojem rozwiązań technologicznych oraz sprzętu będącego w ofercie Stron, a dotyczących głównie wirtualnej rzeczywistości. Poufność dotyczy wszystkich potencjalnych rozwiązań technologicznych lub sprzętowych, które mogą powstać w wyniku tych prac.
Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na fakt, że wypracowane rozwiązania technologiczne lub sprzętowe mogą w sposób znaczący przyczynić się do zaawansowania technologicznego Emitenta oraz jego know – how, co w konsekwencji może przyczynić się na dynamiczny wzrost przychodów generowanych przez Emitenta, a także ze względu na skalę działalności Kontrahenta, który jest podmiotem globalnym, co również może przełożyć się na rozpoznawalność marki Emitenta w świecie.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply