ESPI – Raport bieżący nr 28/2018

By 31 grudnia 2018 No Comments
no image added yet.

Version
Download118
Stock
File Size298.53 KB
Create Date31 grudnia 2018
Pobierz

Raport bieżący nr 28/2018
Data sporządzenia: 31-12-2018
Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie – zmiana sposobu posiadania akcji – z bezpośredniego na pośrednie przekroczenie progu
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o zmianie sposobu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Joyfix Ltd. W wyniku zbycia akcji posiadanych przez Joyfix Ltd do podmiotu, którego jest on współwłaścicielem większościowym, Joyfix Ltd zmienił sposób posiadania akcji z bezpośredniego na pośredni. Natomiast stan posiadania nie uległ zmianie.
Treść zawiadomienia w załączeniu.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply