InventionMed S.A.

ul. Jana Zamoyskiego 2B

85-063 Bydgoszcz
office@inventionmed.com

Projekty i sprzedaż:

Maciej Zegarski
Dyrektor operacyjny
Tel. +48 509 927 245
m.zegarski@inventionmed.com

Media i inwestorzy

Joanna Bogusławska
InnerValue Investor Relations
Tel. +48 574 500 262
j.boguslawska@innervalue.pl

Andrzej Szurek
InnerValue Investor Relations
a.szurek@innervalue.pl