InventionMed S.A.

ul. Jana Zamoyskiego 2B

85-063 Bydgoszcz
office@inventionmed.com

tel: +48523405030

Projekty i sprzedaż:

Maciej Zegarski

Dyrektor operacyjny

office@inventionmed.com

Media i inwestorzy

office@inventionmed.com