Profil działalności

InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym.

Zespół InventionMed opracował innowacyjną na skalę światową technologię podwójnej immersji, która łączy w sobie cyberprzestrzeń oraz percepcję czucia. Technologia ta pozwala na realne odczucia – takie jak dotyk, czy opór – przy stosowaniu technologii VR.

Obecnie Spółka koncentruje się tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii estetycznej i klinicznej.

Flagowym projektem rozwijanym przez InventionMed jest TutorDerm. Jest to symulator oraz aplikacja które umożliwiają wykonanie działań niezbędnych w leczeniu poszczególnych schorzeń dermatologicznych.

Symulator zostanie zbudowany od podstaw z wykorzystaniem innowacyjnej technologii VR – wirtualnej rzeczywistości.

Docelowo, przygotowane aplikacje mają umożliwić symulację wielu różnych zabiegów klinicznych, dermatologicznych. Ponadto aplikacje będą podlegać wersjonowaniu. Dzięki takim działaniom, możliwość symulacji leczenia schorzeń urozmaicana będzie o kolejne przypadki powikłań co pomoże na zdobywaniu nowych doświadczeń przez użytkowników.

W zależności od potrzeb tworzone będą kolejne aplikacje, które umożliwią symulację leczenia konkretnych, coraz bardziej skomplikowanych w leczeniu, schorzeń medycznych.

Informacje dodatkowe

Spółka nie posiada spółek zależnych.

Skala działalności spółki nie przewiduje rozwoju w obszarach z zakresu ESG.

Nazwy historyczne: Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A., Athos Venture Capital S.A.

Data wprowadzenia akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą Newconnect : 25.03.2013

NAUCZANIE

Nieinwazyjna metoda edukacyjna

TRENING

Prowadzenie szkoleń w oparciu o wiele scenariuszy

SYMULATORY SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Możliwość prezentacji i promocji nowych produktów