ESPI – Raport bieżący nr 14/2019

By 18 czerwca 2019 No Comments
no image added yet.

Version
Download130
Stock
File Size0.00 KB
Create Date18 czerwca 2019
Pobierz

Raport bieżący nr 14/2019
Data sporządzenia: 18-06-2019
Temat: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2019 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:
MERU FUND FIZ z siedzibą w Warszawie, posiadający łącznie 83.678.539 akcji Spółki (po rejestracji scalenia – 20.919.635), uprawniających do 83.678.539 głosów (po rejestracji scalenia – 20.919.635 głosów), co stanowiło 99,85% ogólnej liczby głosów na tym NWZA oraz 58,20% głosów ogółem w Spółce.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply