ESPI – Raport bieżący nr 28/2020

By 8 września 2020 No Comments
no image added yet.

Version
Download4
Stock
File Size0.00 KB
Create Date8 września 2020
Pobierz

Raport bieżący nr 28/2020

Data sporządzenia: 08-09-2020

Temat: zawarcie umowy objęcia akcji serii E wyemitowanych przez Softblue S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 7 września 2020 r. przyjął propozycję i zawarł umowę objęcia akcji, na podstawie której objął 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji serii E spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Kontrahent") o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), po cenie emisyjnej 1,42 zł (jeden złoty czterdzieści dwa grosze), tj. za łączną kwotę 26.980.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Ustalona przez strony cena emisyjna jest to średnia cena akcji Kontrahenta notowanych na rynku NewConnect z ostatnich 3 miesięcy. Zapłata za akcje zostanie dokona w terminie do 14 września 2020 r., o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Akcje serii E zostały wyemitowane w ramach kapitału docelowego. Akcje nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitent będzie posiadać 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji spółki Softblue S.A. oraz będzie posiadać tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu, tym samym – po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego – Emitent będzie posiadać ponad 40% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki Softblue S.A. oraz taki sam udział w kapitale zakładowym, podczas gdy obecnie nie posiada żadnych akcji Softblue S.A. Przekroczenie progów oraz powstanie akcji jest warunkowe i zależy od rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E przez spółkę Softblue S.A. (warunek). O przekroczeniu progów Emitent poinformuje odpowiednie podmioty stosownym zawiadomieniem po powzięciu informacji o rejestracji przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply