ESPI – Raport bieżący nr 36/2020

By 3 listopada 2020 No Comments
no image added yet.

Version
Download2
Stock
File Size0.00 KB
Create Date3 listopada 2020
Pobierz

Raport bieżący nr 36/2020

Data sporządzenia: 03-11-2020

Temat: Zawarcie umowy pożyczki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki Tomaszem Kierulem, na podstawie której Prezes Zarządu udzielił pożyczki na rzecz Spółki.

Pożyczka została udzielona w formie linii pożyczkowej do maksymalnej kwoty 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Pożyczka będzie udzielana w transzach – na każdorazowe zapotrzebowanie zgłoszone przez Spółkę. Dana transza zostanie udzielona w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania.

Pożyczka zostaje udzielona na realizacje inwestycji Spółki.

Pożyczka zostaje udzielona na okres 5 lat przy czym Strony zastrzegły że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 1,5% w skali roku, przy czym odsetki będą naliczone wyłącznie od faktycznie udzielonej (wykorzystanej) kwoty pożyczki. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia danej transzy pożyczki do dnia całkowitej jej spłaty. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości danej transzy pożyczki.

Pożyczka nie jest zabezpieczona.

W dniu 6 października 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraziło zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy pożyczki.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply