ESPI – Raport bieżący nr 19/2019

By 27 sierpnia 2019 No Comments
no image added yet.

Version
Download154
Stock
File Size0.00 KB
Create Date27 sierpnia 2019
Pobierz

27

Data sporządzenia: 27-08-2019

Temat: Otrzymanie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przyznaniu dofinansowania

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Emitent"_, informuje, że otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego informujące o zatwierdzeniu listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i przyznające dofinansowanie projektowi Emitenta pn. "Opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego wykorzystującego technologię podwójnej immersji" _dotyczy projektu TutorDerm_ wraz ze wskazaniem dokumentów jakie są niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie ww. projektu. Po dostarczeniu przez Emitenta odpowiednich dokumentów zostanie sporządzona a następnie podpisana umowa o dofinansowanie, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem. O fakcie złożenia wniosku o dofinansowanie ww. projektu Emitent informował w raporcie kwartalnym EBI nr 18/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. _raport za III kwartał 2018 r._.

Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 3.557.347,06 zł _trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych sześć groszy_, natomiast całkowita wartość projektu została wyceniona przez Emitenta na kwotę 4.757.447,63 zł _cztery miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze_.

Przedmiotowe dofinansowanie dotyczy flagowego projektu Emitenta jakim jest TutorDerm, który jest pierwszym na świecie rozwiązaniem w zakresie edukacji personelu medycznego i kosmetologów, który wykorzystuje unikalną, niestosowaną dotąd technologię podwójnej immersji, która w symulatorach medycznych rozwiązuje kluczowy dotychczas problem braku możliwości połączenia realistycznego wirtualnego otoczenia z oddziaływaniem zmysłu dotyku. Opracowane rozwiązanie podwójnej immersji bazuje na połączeniu najnowocześniejszych technologicznie możliwości stworzenia otaczającego świata _np. profesjonalnego gabinetu lekarskiego_ z dodaniem komponentu wrażenia dotyku i pełnej kontroli manualnej nad wykonywanymi wirtualnymi zabiegami. Oznacza to, że wszystkie czynności wykonywane w technologii wirtualnej rzeczywistości dają równomierne odczucia jak te wykonywane w rzeczywistości na pacjentach.

TutorDerm jest kluczowym produktem Emitenta, natomiast w związku z otrzymaniem przez Emitenta dofinansowania na tzw. wirtualną strzykawkę _o czym Emitent informował raportem ESPI nr 11/2019 z dnia 23 maja 2019 r._, oba projekty będą realizowane jednocześnie. Oba projekty są ze sobą kompatybilne i będą mogły stanowić integralny system.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

 

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply